MENU

TWIERDZA 19: WSPÓŁPRACA W OBLICZU ZAGROŻENIA

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie, 23 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie uczestników ćwiczenia TWIERDZA-19 z dr Ewą Leniart – wojewodą podkarpackim oraz Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego. ­­

Celem przedsięwzięcia, zorganizowanego w ramach ćwiczenia Akademii Sztuki Wojennej na Podkarpaciu, było określenie obszarów współdziałania sił zbrojnych z układem pozamilitarnym. W spotkaniu z wojewodą podkarpackim uczestniczyli gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz – rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej, płk dr hab. inż. Leszek Elak – prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj, płk dr hab. Tomasz Kośmider oraz płk dr inż. Mariusz Stopa – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Następnie uczestnicy wzięli udział w briefingu prasowym, w trakcie którego przedstawiono dziennikarzom zagadnienia dotyczące ćwiczenia.

Podczas części merytorycznej, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie, omówione zostały wybrane problemy współpracy systemów reagowania militarnego z pozamilitarnym, w zakresie bieżącej wymiany informacji oraz znajomości i właściwego stosowania obowiązujących procedur.

Debatowano nad rozwiązaniami w obszarze koordynacji działań i wzajemnego wparcia pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, Rządowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Urzędem ds. Cudzoziemców, Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędami Marszałkowskimi i Wojewódzkimi. Podkreślono, że działania wojska nigdy nie odbywają się w tzw. próżni. Żołnierze wykonując swoje zadania, działają także w środowisku cywilnym. W czasach, kiedy mamy do czynienia z występowaniem zagrożeń hybrydowych, szczególnie istotna jest ocena współpracy wojska z różnymi instytucjami. Ważne jest to zarówno w przypadku prowadzenia działań wojennych, jak również w czasie reagowania kryzysowego.

W dyskusji udział wzięli: płk dr hab. Leszek Elak – prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj,  płk dr hab. Tomasz Kośmider, Jakub Dzik – zastępca Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW, gen. bryg. Ryszard Pietras – dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, płk inż. Mariusz Stopa – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, ppłk Witold Bubak – zastępca dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, mł. bryg. mgr Andrzej Marczenia – zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, Małgorzata Waksmundzka-Szarek – rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego, a także uczestnicy ćwiczenia TWIERDZA-19.

Problemy zidentyfikowane w trakcie realizacji ćwiczenia studyjnego TWIERDZA-19, którego drugi, kluczowy etap odbywa się na terenie województwa podkarpackiego, stanowiły podstawę do wymiany doświadczeń zebranych stron.

Zobacz więcej:


wróć