MENU

TWIERDZA 19: FAZA DZIAŁANIA

Przede wszystkim praktyka. II etap ćwiczenia studyjnego TWIERDZA-19 realizowanego w Przemyślu, nabiera tempa i potrwa jeszcze do 26 stycznia 2019 roku.

Druga faza ćwiczenia TWIERDZA-19 ma wymiar praktyczny. Oficerowie realizują rekonesanse w rejonie planowanego działania w celu oceny wartości przygotowanych wariantów działania wojsk własnych, w aspekcie warunków terenowych. Jak podkreślił dowodzący ćwiczeniem płk dr hab. Leszek Elak – prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej – tylko praktyka na każdym szczeblu dowodzenia daje szanse na pełne doskonalenie swoich kompetencji. TWIERDZA-19 jest jednym z etapów tej drogi.

 

Zadaniem rozpoznania jest również przewidywanie wariantów działania przeciwnika w terenie, w tym m.in.: wyboru dróg podejścia, korytarzy manewru oraz  obiektów do opanowania. To tylko niektóre z elementów oceny sytuacji, które są dostarczane dowodzącemu ćwiczeniem.

Za nawiązywanie współpracy ze środowiskiem cywilnym odpowiadają oficerowie CIMIC. Współpracują z organami władzy samorządowej i przedstawicielami administracji państwowej. Stanowią wsparcie m. im. w zakresie organizowania obozów dla uchodźców oraz monitoringu dróg ewakuacji ludności cywilnej. Ponadto przekazują dowódcy informacje o obiektach infrastruktury krytycznej oraz obiektach dóbr kultury prawnie chronionych, znajdujących się w rejonie prowadzenia działań.

Pion logistyczny planuje wykorzystanie infrastruktury cywilnej na potrzeby zakwaterowania wojsk własnych. W tym celu przeprowadzane są rekonesanse obiektów. Zadaniem logistyki jest również dokonanie oceny potrzeb logistycznych walczących pododdziałów i  ludności cywilnej w zakresie ewakuacji, a także zapewnienie dostępu do ujęcia wody, hospitalizacji itp.

Na każdym etapie ćwiczenia kadra naukowo-dydaktyczna Akademii Sztuki Wojennej omawia przyjęte warianty działań z oficerami Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych oraz Wyższego Kursu Sztabowego .

***

Uczestnikami szkolenia są również: 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Główna Straży Granicznej, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego, 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Organizatorem ćwiczenia jest Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki z Zakładu Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

Zobacz więcej:


wróć