MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Tożsamość nauk o bezpieczeństwie i obronności

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
w dniach 27-28 listopada 2017 r. w Warszawie
  organizuje konferencją naukową nt.:

Tożsamość nauk o bezpieczeństwie i obronności

Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
00-910 Warszawa Rembertów
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej organizuje ogólnopolską konferencję naukową mającą za cel dokonanie oceny obecnego stanu rzeczy w zakresie przedmiotu i założeń metodologicznych nauk o bezpieczeństwie i obronności. Intencją organizatorów jest poszukiwanie i efektywne wdrażanie nowych formuł badawczych i edukacyjnych właściwych tym naukom.

KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący:
Płk dr hab. Bogdan GRENDA

Zastępca przewodniczącego:
Dr hab. Karolina J. HELNARSKA

Członkowie:
Prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI
Płk dr hab. Sylwester KUREK
Dr hab. Halina ŚWIEBODA
Dr hab. Piotr GROCHMALSKI
Ppłk dr inż. Grzegorz MOTRYCZ
Ppłk dr inż. Paweł MAJDAN
Ppłk dr Wojciech SÓJKA
Pppłk dr Jacek STEMPIEŃ
Dr Anna MRÓZ - JAGIEŁO
Ppłk dr Radosław BIELAWSKI
Ppłk dr Wojciech WIĘCEK
ppłk dr Andrzej SOBOŃ

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:
płk dr hab. Krzysztof DRABIK

Członkowie:
Dr Marta GĘBSKA
Ppłk Marek BORYS
Mjr Katarzyna SALA
Marta BACHOR

Konferencja naukowa adresowana jest do kierowników jednostek naukowych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia i tytułów w naukach społecznych w dyscyplinie obronność i bezpieczeństwo.

Sekretariat konferencji:
Tel. 261 814 110