MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Terroryzm w XXI wieku

Katedra Analizy Współczesnych Konfliktów Zbrojnych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Współczesnych Konfliktów Zbrojnych i Operacji Antyterrorystycznych, Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego,
Klub Debat Oxfordzkich Akademii Sztuki Wojennej

w dniu 23 kwiecień 2018 r. w Warszawie
organizują Seminarium Naukowe nt.:

Terroryzm w XXI wieku

Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa Rembertów

Katedra Analizy Współczesnych Konfliktów Zbrojnych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego wraz z Kołem Naukowym Współczesnych Konfliktów Zbrojnych i Operacji Antyterrorystycznych, Kołem Naukowym Studentów Bezpieczeństwa Narodowego oraz Klubem Debat Oxfordzkich Akademii Sztuki Wojennej organizują Seminarium Naukowe mającą za cel dokonanie oceny obecnego stanu rzeczy w zakresie bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych i prowadzonych operacji kontr terrorystycznych.

CELE SEMINARIUM NAUKOWEGO:
• Identyfikacja możliwych zagrożeń terrorystycznych dla Polski,
• Określenie możliwości prognozowania zagrożeń terrorystycznych dla Polski.

GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE SEMINARIUM NAUKOWEGO:
• Współczesne operacje kontr terrorystyczne;
• Metodologia działania;
• Prawdopodobne scenariusze zagrożeń.

KOMITET NAUKOWY
Przewodnicząca: dr hab. Karolina J. Helnarska (prof. ASzWoj)
Członkowie:
prof. dr hab. Jarosław Gryz
płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda
dr hab. Karolina Helnarska
płk dr hab. Krzysztof Drabik
ppłk dr Andrzej Soboń
ppłk dr Radosław Bielawski
ppłk dr inż. Grzegorz Motrycz
dr Marzena Żakowska
dr Ilona Urych
dr Dorota Domalewska
dr Barbara Drapikowska

KOMITET ORGANIZACYJNY
ppłk dr inż. Grzegorz Motrycz
dr Marzena Żakowska
dr Ilona Urych
dr Dorota Domalewska
dr Barbara Drapikowska
mgr Wiktoria Trybuł
mgr Jowita Brudnicka
mgr Sylwia Demedziuk
mgr Marzena Araźna
mgr Maciej Hacaga

Harmonogram Seminarium Naukowego

PANEL I: TERRORYZM W EUROPIE
Stanisław DESKA - Ekstremizm muzułmański w Bośni i Hercegowinie. Przyczyny i skala zjawiska.
Kacper GEMBICKI, Jakub OŁDAKOWSKI - Terroryzm w Syrii.
Agata FIJAŁKOWSKA - Terroryzm w Kosowie.
Adrianna BUTKIEWICZ, Weronika BARANOWSKA - Terroryzm w Bułgarii.
Marcel DROŻDŻEWSKI, Nikodem WOŁOSZYN - Terroryzm w Rumunii.
Daniel SOBCZAK - Terroryzm we Francji.
Tadeusz KURZAWSKI - Możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w Norwegii, metody zabezpieczenia.

PANEL II: DZIAŁANIE ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH – WYZWANIEM DLA MIĘDZYNARODOWEGO STATUS QUO
Patryk ŚLUSARSKI, Tomasz DĄBROWSKI - Hezbollah i jej wpływ na konflikt zbrojny w Syrii.
Michał CIEŚLICKI - Strategia działania Hamasu.
Damian SŁOWIK - Koalicja antyterrorystyczna USA w Afganistanie.

PANEL III: NOWE OBLICZA TERRORYZMU
Iwona KĘPA, Mateusz ROJEK - Wysyłanie „Zielonych Ludzików” w kontekście terroryzmu (Ukraina).
Michał KADŁUBOWSKI - Program jądrowy Korei Północnej jako przykład terroryzmu nuklearnego.
Tomasz NOWAK - Wykorzystanie dronów przez terrorystów jako nowy wymiar zagrożenia terroryzmem.

PANEL IV: ZWALCZENIE TERRORYZMU
Beata DOMAŃSKA - Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec terroryzmu.
Dominik GAŁCZYŃSKI - Doświadczenia Wojsk Specjalnych zdobyte podczas zwalczania terroryzmu w Afganistanie.
Karolina JERUĆ - Metody zabezpieczenia atyterorystycznego portów lotniczych.
Marcin GÓRECKI - Zabezpieczenie ratownicze portów lotniczych na wypadek zamachów terrorystycznych.

Seminarium naukowe adresowana jest do studentów interesujących się zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.

Podczas udziału w sympozjum członkowie kół wezmą udział w operacji kontr terrorystycznej wykonywanej przez Biuro Operacji Antyterrorystycznej.
Planuje się przeprowadzenie następujących epizodów:
• Odbijanie zakładników z pojazdu komunikacji miejskiej;
• Odbijanie zakładników z pomieszczeń z wykorzystaniem środków transportu lotniczego.

Termin i miejsce konferencji
Termin:
23.04.2018 r. (godz. 9.00 – 15.00)
Miejsce:
Budynek Klubu ASzWoj (blok 56, sala 210, 212)
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa

Pliki do pobrania: