MENU

Relacja - spotkanie otwarte pt. Planowanie kariery zawodowej w kontekście wymagań rynku pracy.

Biuro Karier ASzWoj  11.09.2018 zorganizowało spotkanie otwarte pt.  Planowanie kariery zawodowej w kontekście wymagań  rynku pracy. Prelegentka  z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP pokazała naszym studentom jak postawić pierwsze kroki na rynku pracy.

Czym jest kariera zawodowa?
Jak kształtować karierę zawodową we współczesnym świecie?
Czemu tak ważna jest identyfikacja swoich dokonań i osiągnięć?
Jakich kompetencji  wymagają pracodawcy ?
Jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej?
Co decyduje o zatrudnieniu  i utrzymaniu pracy ?
Na te wszystkie pytania umieją już odpowiedzieć uczestnicy naszego  spotkania otwartego.

Bardzo dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom !

Olga Szewczyk
Biuro Karier Akademii Sztuki Wojennej
tel. 261 813 332


wróć