MENU

SZKOŁA ADMINISTRACJI OBRONNEJ (SAO)

Szkoła została utworzona w celu zapewnienia kształcenia na Wyższych Kursach Obronnych, Kursach Obronnych i Kursach Zarządzania Kryzysowego oraz innych formach kształcenia, w zakresie przygotowania osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz innych instytucjach w obszarze bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego.

Kursy realizowane są przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Sztuki Wojennej, przede wszystkim Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, w tym Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, Wydziału Wojskowego, specjalistów z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych oraz ekspertów z Ministerstwa Obrony Narodowej i innych ministerstw, a także przedstawicieli Sił Zbrojnych RP.