MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

"System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Raport 2019"

18 czerwca 2019 r. w murach Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbędzie się krajowa konferencja naukowa pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, organizowana przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj.

Konferencja jest wynikiem inicjatywy podjętej, po raz pierwszy w historii Sił Zbrojnych RP, przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie dotyczącej opracowania publikacji pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”. Do współpracy przy tym projekcie zaproszono następujące jednostki wojskowych uczelni wyższych: Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej. Raport jest opracowywany przy współudziale Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Celem głównym przygotowywanego dokumentu jest dokonanie oceny stanu obecnego oraz określenie kierunków rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Opublikowanie dokumentu zaplanowano na II kwartał 2019 roku, a jego prezentacja nastąpi podczas konferencji naukowej.

ORGANIZATOR KONFERENCJI:
Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI:
Zarząd Logistyki P-4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej
Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:
gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz (ASzWoj)
gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek (WAT)
gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka (AWL)
kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht (AMW)
gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk (LAW)
płk dr inż. Robert Woźniak (SG WP)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec (ASzWoj) - przewodniczący
płk dr hab. Tadeusz Zieliński  (ASzWoj)                      
prof. dr hab. inż. Romuald Mańkowski (ASzWoj)        
dr hab. inż. Stanisław Smyk  (ASzWoj)  
dr hab. inż. Ryszard Chrobak (ASzWoj)   
dr hab. Wojciech Nyszk (ASzWoj)
dr inż. Zdzisław Malinowski (ASzWoj) 
płk dr hab. inż. Szymon Mitkow (WAT)
dr hab. inż. Mieczysław Pawlisiak  (WAT)
dr inż. Jarosław Tomaszewski (WAT)                     
ppłk dr inż. Jarosław Zelkowski (WAT)
dr inż. Marek Kalwasiński (WAT)                            
mjr dr inż. Anna Borucka  (WAT)                               
ppłk dr Józef Ledzianowski  (AWL)                         
płk dr. hab. inż. Tomasz Smal  (AWL)                      
dr hab. Marta Wincewicz-Bosy  (AWL)                      
ppłk dr inż. Maciej Szukalski  (AWL)                        
mjr dr Wiktor Biernikowicz  (AWL)  
kpt. dr Maria Mańkowska  (AWL)                               
kmdr dr hab. Jarosław Teska  (AMW) 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń (AMW) 
dr hab. Andrzej Bursztyński  (AMW)  
kmdr por. dr hab. Bartłomiej Pączek (AMW)              
dr Marian Morawski  (AMW)                                     
dr hab. Adam Radomyski  (LAW)
dr hab. Daniel Kucharek  (LAW)
ppłk dr inż. Krzysztof Urban  (LAW)                        
dr inż. Czesław Wojdat  (LAW)                                 
dr inż. Robert Brodzik (LAW)                                   

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
ppłk dr inż. Dariusz Grala (ASzWoj) - przewodniczący
mjr dr Marcin Gromek (ASzWoj)
mjr dr Bartosz Kozicki  (WAT)
mgr inż. Dariusz Nagrabski (WAT)             
mjr dr inż. Sławomir Paterak  (AWL)
kpt. mgr inż. Adama Dryhusz (AWL)          
kmdr por. dr Wojciech Sokołowski (AMW)
kmdr por. dr Jerzy Kupiński  (AMW)           
dr Andrzej Sarna  (LAW)                             
kpt. mgr inż. Anna Michalska  (LAW)
płk mgr Dariusz Siergiej (SG WP)
ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny (ASzWoj)
ppłk dr Witold Słomiany (ASzWoj)
mjr dr inż. Waldemar Pawlos (ASzWoj)
mgr Martyna Marczyk (ASzWoj)
Anna Skurzyńska (ASzWoj)
Karolina Mazek (ASzWoj)
Zuzanna Waligórska (ASzWoj)
Katarzyna Sulikowska (ASzWoj)

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

e-mail: d.grala@akademia.mil.pl
tel.: 261 813 441; kom. +48 694 689 304

e-mail: m.gromek@akademia.mil.pl
tel.: 261 813 660; kom. +48 663 635 280

PATRONAT MEDIALNY:

Dokumenty do pobrania: