MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
w dniu 23 listopada 2017 r. w Warszawie
organizuje konferencją naukową nt.:

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025

Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
00-910 Warszawa Rembertów
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

CELE KONFERENCJI:
• Identyfikacja możliwych scenariuszy zagrożeń suwerenności Polski,
• Określenie możliwości prognozowania zagrożeń suwerenności Polski.

GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI:
• Współczesne uwarunkowania polskiej racji stanu RP, interesu narodowego oraz suwerenności
• Metodologia badań scenariuszowych;
• Prawdopodobne scenariusze zagrożeń suwerenności Polski;

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY
Przewodniczący:
Płk dr hab. Bogdan GRENDA

Zastępca przewodniczącego:
Dr hab. Piotr GROCHMALSKI

Członkowie:
Dr hab. Halina ŚWIEBODA
Dr hab. Karolina J. HELNARSKA
Prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI
Prof. dr hab. Waldemar KITLER
Płk dr hab. Sylwester KUREK
Ppłk dr inż. Paweł MAJDAN
Ppłk dr Wojciech SÓJKA
Pppłk dr Jacek STEMPIEŃ
Dr Anna MRÓZ - JAGIEŁO
Dr Tadeusz CHABIERA
Dr Marta GĘBSKA
Dr Marzena ŻAKOWSKA
Dr Piotr LEWANDOWSKI
Dr Witold OSTANT
Mjr mgr Katarzyna SALA
Dr Krzysztof DANIELEWICZ

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:
ppłk dr Andrzej SOBOŃ

Członkowie:
Ppłk dr Radosław BIELAWSKI
Ppłk dr Wojciech WIĘCEK
Marzena ARAŹNA
Wiktoria TRYBUŁ
Marta BACHOR
Andrzej STEMPIEŃ
Maria RACZYŃSKA

Konferencja naukowa będzie stanowić forum dyskusji przedstawicieli Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz innych instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego.

Wstęp na konferencję wyłącznie dla zaproszonych gości.

Sekretariat konferencji:
Tel. 261 814 110