MENU

STYPENDIA PROJAKOŚCIOWE

REGULAMIN KONKURSU PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
DO 7 PAŹDZIERNIKA
(zmiana terminu przyjmowania wniosków: z powodu, że 5 października wypada w dniu wolnym od pracy, wnioski będą przyjmowane do 7 października-poniedziałek)

Wnioski należy składać do Kierownika Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
blok 94, pokój nr 4

1) Wniosek dla II roku i kolejnych lat studiów;

2) Arkusz oceny doktoranta II i kolejnych lat studiów;

3) Lista 30% najlepszych doktorantów;

4) Wniosek z numerem konta.

5) RODO