MENU

STYPENDIA POZAUCZELNIANE

Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego

O przyznanie stypendium może ubiegać się student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O stypendium może również ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na stronie Ministerstwa.

Stypendium JP2

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. Obsługę Komisji Stypendialnej oraz programu stypendialnego zapewnia Centrum Myśli Jana Pawła II – instytucja kultury m.st. Warszawy. Zobacz szczegóły.

Inne stypendia

Warto codziennie śledzić informacje udostępnione na portalu internetowym: mojestypendium.pl – największą w Polsce bazę stypendiów i konkursów stypendialnych. Wśród nich są propozycje dla osób, które m.in. poszukują wsparcia swojego rozwoju, potrzebują dofinansowania na kursy językowe, artystyczne, zajęcia sportowe lub marzą o wyjeździe do szkoły za granicą. Zobacz też profil FB portalu.