MENU

STYPENDIA DOKTORANCKIE

ZASADY I KRYTERIA OCENY DOKTORANTÓW W POSTĘPOWANIU O PRZYZNANIE STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
DO 7 PAŹDZIERNIKA
(zmiana terminu przyjmowania wniosków: z powodu, że 5 października wypada w dniu wolnym od pracy, wnioski będą przyjmowane do 7 października-poniedziałek)

Wnioski należy składać do Kierownika Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
blok 94, pokój nr 4
 

1) Wniosek dla II roku i kolejnych lat studiów;

2) Arkusz oceny doktoranta II i kolejnych lat studiów;

3) Protokół z posiedzenia DKS;

4) Wydziałowa lista rankingowa dla II roku;

5) Wydziałowa lista rankingowa dla III roku;

6) Wydziałowa lista rankingowa dla IV roku;

7) Wniosek z numerem konta.