MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Struktura Akademii Sztuki Wojennej

 • BIURO REKTORA
 • ODDZIAŁ ORGANIZACYJNO-KADROWY
 • Wydział Kadr
 • WYDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 • ZESPÓŁ PRAWNY
 • KWESTURA
 • SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 • INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY
 • WYDZIAŁ PLANOWANIA
 • ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIA
 • ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • ZESPÓŁ INWENTARYZACJI CIĄGŁEJ I NADZORU
 • ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
 • INSTYTUT STRATEGII WOJSKOWEJ
 • Zakład Strategii Wojskowej
 • Zakład Organizacji i Mobilizacji Wojsk
 • Zakład Geografii Wojskowej
 • Zakład Teorii Sztuki Wojennej
 • Zakład Historii Sztuki Wojennej Polemologii
 • INSTYTUT SZTUKI OPERACYJNEJ I TAKTYKI
 • Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej
 • Zakład Działań Wojsk Specjalnych i Aeromobilnych
 • Zakład Operacji
 • Zakład Dowodzenia
 • INSTYTUT DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH
 • Zakład Teleinformatyki
 • Zakład Cyberbezpieczeństwa
 • Zakład Rozpoznania Wojskowego i Walki Radioelektronicznej
 • Zakład Komunikacji Strategicznej
 • Zakład Dydaktyki Wojskowej
 • INSYTUT WSPARCIA I ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ
 • Zakład Połączonego Wsparcia Ogniowego
 • Zakład Inżynierii Wojskowej, Maskowania i Ochrony Wojsk
 • Zakład Logistyki Wojskowej
 • KATEDRA SIŁ POWIETRZNYCH I OBRONY POWIETRZNEJ
 • INSTYTUT PODSTAW BEZPIECZEŃSTWA
 • Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
 • Katedra Zagrożeń Bezpieczeństwa i Terroryzmu
 • Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa
 • INSTYTUT BEZPIECZŃSTWA PAŃSTWA
 • Katedra Przygotowań Obronnych Państwa
 • Katedra Powszechnej Obrony Narodowej
 • Katedra Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH
 • Katedra Geopolityki
 • Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Dyplomacji
 • Katedra Bezpieczeństwa Informacyjnego i Komunikacji
 • Katedra Prognoz Strategicznych i Planowania
 • Katedra Służb Specjalnych
 • INSTYTUT ZARZĄDZANIA
 • Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi
 • Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Katedra Systemów Zarządzania
 • Katedra Zastosowań Metod Ilościowych i Technologii Informacyjnych
 • INSTYTUT LOGISTYKI
 • Katedra Podstaw Logistyki
 • Katedra Logistyki Przedsiębiorstw
 • Katedra Zarządzania Transportem
 • Katedra Ekonomii Obronności i Bezpieczeństwa Gospodarczego
 • INSTYTUT ZARZĄDZANIA LOTNICTWEM CYWILNYM
 • Katedra Zarządzania Organizacjami Lotniczymi
 • Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem i Ruchem Lotniczym
 • KATEDRA HISTORII WOJSKOWOŚCI I STUDIÓW NAD OBRONNOŚCIĄ
 • KATEDRA HISTORII WYWIADU I KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
 • KATEDRA HISTORII, TEORII I PRAKTYKI SŁUŻB SPECJALNYCH
 • OŚRODEK BADAŃ AZJI
 • OŚRODEK STUDIÓW NAD WYZWANIAMI CYWILIZACYJNYMI
 • OŚRODEK STUDIÓW PRZESTRZENI POSTSOWIECKIEJ
 • OŚRODEK-CENTRUM STUDIÓW NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM