MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Sympozjum przemysłowo-naukowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem zbrojeniowym”

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej oraz Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zaprasza na sympozjum przemysłowo-naukowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem zbrojeniowym”, które odbędzie się 21 kwietnia (sobota) w Akademii Sztuki Wojennej.

Sympozjum jest wydarzeniem organizowanym w ramach spotkań uczestników studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej”, których celem jest podjęcie dyskusji dotyczącej kierunku rozwoju przedsiębiorstw zbrojeniowych oraz wskazanie uwarunkowań zarządzania nimi.

Komitet naukowy:

  • płk dr hab. Tadeusz Zieliński
  • płk dr hab. Tomasz Jałowiec
  • dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull
  • prof. dr hab. Stanisław Sirko
  • prof. dr hab. Joanna Nowakowska–Grunt
  • dr hab. Joanna Cygler
  • płk dr inż. Karol Dymanowski
  • dr Piotr Maśloch
  • dr Aneta Nowakowska-Krystman – sekretarz naukowy

Komitet organizacyjny:

Dokumenty do pobrania: