MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

"Zarządzanie i dowodzenie w świetle nowej prakseologii"