MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Seminarium naukowe pn. „Zarządzanie bezpieczeństwem w społecznościach lokalnych”

Celem seminarium jest identyfikacja wspólnych płaszczyzn badań dotyczących systemu zarządzania organizacjami publicznymi w ramach nauk o zarządzaniu i nauk o obronności.


Termin
17 maja 2017 r.
10.00 – 14.00

Miejsce
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
(Sala 223 Biblioteka)

 

 

Komitet naukowy:
Przewodniczący:
płk dr hab. Tadeusz Zieliński, prof. ASzWoj – Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj
mł. insp. dr Janusz Bryk – Dziekan Wydziału Administracji WSPol


Członkowie:
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski
prof. dr hab. Stanisław Sirko,
płk dr hab. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj
insp. dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol
podinsp. dr hab. Mariusz Nepelski, prof. WSPol
nadkom. dr hab. Jacek Dworzecki, prof. WSPol
dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull, prof. ASzWoj
dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, prof. ASzWoj
bryg. dr inż. Anna Prędecka
mł. insp. dr Małgorzata Borowik
podinsp. dr Dorota Mocarska
nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz
dr Marlena Niemiec
dr Piotr Górny

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący:
podkom. dr Marcin Misiewicz m.misiewicz@wspol.edu.pl , tel. 89 6215776 
dr Wiesław Krzeszowski w.krzeszowski@akademia.mil.pl, tel/fax: 26 1814291


Członkowie:
podinsp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska
podinsp. dr Kornelia Stępień
nadkom. dr Beata Bekulard
nadkom. dr Marcin Płotek
dr Maria Jabłońska-Wołoszyn
dr Karina Górska-Rożej

Dokumenty do pobrania: