MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

„Determinanty Bezpieczeństwa Współczesnych Procesów Logistycznych”

Celem spotkania jest zweryfikowanie wybranych zagadnień teorii i praktyki determinantów bezpieczeństwa współczesnych procesów logistycznych w ramach nauk o bezpieczeństwie i obronności.

Zagadnienia:
1. Wyznaczenie determinantów bezpieczeństwa współczesnych procesów logistycznych.
2. Wpływ determinantów na model systemu bezpieczeństwa logistycznego.
3. Rodzaje zagrożeń a prawidłowe funkcjonowanie procesów logistycznych.
4. Zmienne w modelu systemu bezpieczeństwa logistycznego.
5. Model systemu bezpieczeństwa logistycznego.
6. Funkcjonowanie systemu kształcenia logistyków w Instytucie Logistyki WZiD ASzWoj.
7. Dostosowanie obszaru naukowo-dydaktycznego do treści współczesnych procesów
bezpieczeństwa logistycznego.

Dokumenty do pobrania: