MENU

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM 2

(LIMIT MIEJSC WYCZERPANY) EGZAMIN NA II POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
WG NORMY STANAG 6001


W dn. 09-10.04.2019 r.  w Studium Języków Obcych ASzWoj odbędzie się egzamin na  2. poziom znajomości języka angielskiego wg normy STANAG 6001 dla uczestników wyrównawczo-doskonalącego  kursu poz. 2, który rozpoczął się  12.02.2019 r.

Do egzaminu mogą przystąpić na zasadach odpłatności również osoby w trybie eksternistycznym. Zasady przystąpienia do egzaminu określa załącznik nr 1* Zarządzenia Rektora-Komendanta ASzWoj nr 41 z dnia 02.07.2018 w sprawie organizacji odpłatnych egzaminów w trybie eksternistycznym z języka angielskiego, rosyjskiego i polskiego jako obcego prowadzonych wg normy STANAG 6001.

UWAGA!
Przed złożeniem wniosku, prosimy o kontakt tel. pod  nr. tel.: 261-814-060, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu w trybie eksternistycznym z języka angielskiego poz. 2, po uzyskaniu informacji telefonicznie o wolnych miejscach:

1) wypełniają wniosek wg załącznika nr 2*;

2) dokonują wpłaty na konto ASzWoj – Bank Pekao S A X Oddział Warszawa
                                                            81 1240 1095 1111 0000 0324 4159;

3) opłata za egzamin 120 zł (za wszystkie sprawności, nie dzielimy opłaty na poszczególne sprawności) – z dopiskiem:  egzamin z języka angielskiego – poziom 2, imię i nazwisko zdającego;

4) wniosek, dotychczasowe świadectwo STANAG  i dowód wpłaty przesyłają do SJO ASzWoj na:
e-mail: m.wolejszo@akademia.mil.pl, bądź  fax: 261-814-060 lub osobiście: bud. 94,
p. 322 lub p. 305.

5) podczas egzaminów egzaminowani zobowiązani są mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz ostatnio  uzyskane świadectwo językowe (nie dotyczy kandydatów z poz. SPJ 0000) lub jego duplikat albo potwierdzoną kopię.

 


*druki załączników do pobrania.
Informujemy o konieczności pobrania przepustki w celu wejścia do bud. 94 (SJO). PRZEPUSTKI  DO ODEBRANIA W BUD. NR 4 (BIURO PRZEPUSTEK – PIERWSZY BUDYNEK PO LEWEJ STRONIE ZA BRAMĄ WEJŚCIOWĄ).
W związku z powyższym wskazane jest odpowiednio wcześniejsze przybycie do Akademii. Obecność przed salą egzaminacyjną pierwszego dnia egzaminu nie później niż:
READING – godz. 08.50
LISTENING – godz. 10.10
WRITING – godz. 11.10
natomiast
SPEAKING - od godz. 09.00 drugiego dnia egzaminu.

 

 

 

 


wróć