MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym

SEMINARIUM NAUKOWE
SIŁY ZBROJNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

Akademia Sztuki Wojennej
19.12.2018 roku

Katedra Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Katedra Powszechnej Obrony Narodowej oraz Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w dniu 19 grudnia 2018 roku w Sali Rycerskiej bloku 56 organizują seminarium naukowe, którego tematem będą Siły zbrojne w zarządzaniu kryzysowym. Seminarium rozpocznie się o godzinie 10.00, a jego zakończenie planuje się na godzinę 14.00.

Zmiany w Systemie Kierowania i Dowodzenia Sił Zbrojnych RP determinują potrzebę uaktualniania wiedzy w zakresie możliwości wsparcia układu pozamilitarnego w realizacji zadań w ramach narodowego systemu zarządzania kryzysowego.

Seminarium stanowić ma otwarte forum wymiany poglądów. Możliwe to będzie dzięki nadaniu tej inicjatywie możliwie wysokiego poziomu debaty eksperckiej, zarówno teoretyków tej problematyki, jak i praktyków, a dyskusję merytoryczną wesprą znamienici goście m.in. z Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Sił Zbrojnych RP oraz środowiska akademickiego Akademii Sztuki Wojennej.

Zasadniczym celem seminarium jest wywołanie dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami  i możliwościami wsparcia przez Siły Zbrojne RP przedsięwzięć podejmowanych w ramach zarządzania kryzysowego. Istotnym celem seminarium jest również wskazanie kierunków, płaszczyzn i zasięgu rzeczywistych możliwości współpracy podmiotów układu militarnego i pozamilitarnego na rzecz sprawnie podejmowanych działań w warunkach zaistnienia sytuacji kryzysowej w państwie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SEMINARIUM

Katedra Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
dr hab. Bogdan MICHAILIUK, prof. ASzWoj

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
ppłk dr inż. Jacek STEMPIEŃ

Katedra Powszechnej Obrony Narodowej
ppłk dr inż. Marcin PIETRZAK

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr hab. inż. Bogdan MICHAILIUK, prof. ASzWoj
ppłk dr inż. Jacek STEMPIEŃ
ppłk dr inż. Marcin PIETRZAK
ppłk dr inż. Wojciech SÓJKA
dr Irmina DENYSIUK
dr Julia TOCICKA

Dokumenty do pobrania: