MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Agenda/program

 

21 MAY 2019 TUESDAY

09.00-9.30  

REGISTRATION 

09.30-10.00 
Centre for entrepreneurship and business

WELCOME REMARKS

 

MAIN SESSION

10.00-11.30
Room 0/14

Part I

Moderator: dr hab. Bogdan Grenda
War Studies University Warsaw, Poland 

10:00

prof. dr hab. Romuald Szeremietiew
Former Minister of Defence, Poland
Przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego
(The future of the North Atlantic Alliance) 

10:20

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
Jan Kochanowski University Kielce, Poland
Aksjologia Paktu Północnoatlantyckiego
a kryzys demokracji liberalnej
(Axiology of the North Atlantic Pact versus the crisis of liberal democracy) 

10:40

Ray Wojcik
Center for European Policy Analysis, USA
NATO Response force 

11:00

COL Paweł Chabielski
Military Training Centre for Foreign Operations in Kielce, Poland
20 lat CIMIC w NATO
(20 years of CIMIC in NATO) 

 

DISCUSSION

11.30-11.45

NETWORKING BREAK

11.45-13.15
Room 0/14

Part II

Moderator: dr hab. Marek Leszczyński
Jan Kochanowski University Kielce, Poland

11:45

dr hab. prof. UJD Ryszard Niedźwiecki
Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Zjawiska kształtujące dzisiaj bezpieczeństwo jutra
(Phenomena that shape tomorrow's security today) 

12:05

dr hab. prof. UJK Jerzy Prochwicz
Jan Kochanowski University Kielce, Poland
NATO a bezpieczeństwo Polski. Stan obecny
a przyszłość (NATO and Poland's security. Current state and future) 

12:25

COL Hubert Korczyński, PhD
Military Counterintelligence Service
Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
(Special services in the state security system) 

12:45

Assoc. Proof. Michael Dimitrov, PhD
New Bulgarian University
Challenges to the Euro-Atlantic Integration of the Western Balkans 

 

DISCUSSION

13.15-14.00

LUNCH

14.00-15.00
Outside of Centre for entrepreneurship and business

COL Paweł Chabielski
Military Training Centre for Foreign Operations in Kielce
Dynamic demonstrations of military equipment

   

 

NETWORKINGS SESSION

15:00-18.00
Room 0/14

Panel I

Dimensions of International Security
Moderator: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
Jan Kochanowski University Kielce, Poland

15:00

Assoc. Prof. Miroslav Dimitrov
Rakovski National Defence College, Sofia, Bulgaria
Security Activities for the Protection of Critical Infrastructure

15:15

Assoc. Prof. Peter Marinov
Rakovski National Defence College, Sofia, Bulgaria
Countering Terrorism in Bulgaria: Trends and Specific Aspects

15:30

Assoc. Prof. Vlad Dumitrache
DRESMARA, Brasov, Romania
Defense Resources Management. The European Union Perspective compared to NATO inputs

15:45

Mohamed Abdouss
National University of Public Service, Budapest, Hungary
Ceuta and Melilla’s Geopolitical affiliations to regional and Global irregular migration

16:00

Eugen Radu Wohl, PhD
Babe?-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Challenges and Solutions in Designing ESP Courses. Case Study: English for International Relations and Security Studies Courses at Babe?-Bolyai University

16:15

Assoc. Prof. Valentina Geogieva
Rakovski National Defence College, Sofia, Bulgaria
Military English Language Capabilities as a Requirement for Security Environment

16:30

Lt Col Andrzej Soboń, PhD
War Studies University, Warsaw, Poland
Pro-defensiveness of the Republic of Poland

16:45

MA Faisal Warikat
National University of Public Service, Budapest, Hungary
The prospected military alliance of KSA and Israel

17:00

MA Sławomir Gromadzki
War Studies University, Warsaw, Poland
The future of international security in the Arctic

17:15

PhD Candidate Marlena Blicharz
War Studies University, Warsaw, Poland
Role of Polish Army in Security of the Korean Peninsula (1953 – presence)

17:30

MA Beata Gostomczyk
War Studies University, Warsaw, Poland
Trends of changes in the activities of the Russian special services

17:45

MA Marta Bachor
War Studies University, Warsaw, Poland
The formation of urban infrastructure under the influence of terrorist threats

 

DISCUSSION

 

 

 

15:00-18.00
Room 24

Panel II

The European dimension of security
Moderator: prof. dr hab. Marian Kozub,
dr Anna Zagórska
Jan Kochanowski University Kielce, Poland

15:00

dr hab. Antonina Kozyrska
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Polska wobec aspiracji Ukrainy do członkostwa w NATO 

15:20

dr Magdalena Molendowska
Jan Kochanowski University Kielce, Poland
NATO a UE – strategiczne interesy i obszary współpracy

15:40

dr Klaudia Kwapisz
War Studies University, Warsaw, Poland
Rola Austrii jako państwa neutralnego wieczyście w zapewnieniu bezpieczeństwa w ramach inicjatywy Trójmorza  

16:00

dr Bartosz Dziewiatowski-Gintowt
University of Law and Public Administration, Poland
Rola i miejsce Inicjatywy Trójmorza w euroatlantyckim obszarze bezpieczeństwa  

16:20

mgr Leszek Sadurski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Współczesna polityka Danii w Arktyce i jej wpływ na bezpieczeństwo w regionie  

16:40

mjr Krzysztof Orzech
Military Training Centre for Foreign Operations, Poland
 Działalność CIMIC w ramach PKW Afganistan - doświadczenia i wnioski 

17:00

mgr Jacek Wodnicki
Center for Land Operations, Poland
Kierunki rozwoju i zmiany w rosyjskich siłach zbrojnych na zachodnim kierunku strategicznym w latach 2014-2018

17:20

mgr Tomasz Goryca
Military University of Technology, Poland
Terroryzm polityczny w Libanie -studium przypadku 

 

DISCUSSION

 

15:00-18.00

Room 3

Panel III

Bezpieczeństwo państwa-aspekty teoretyczne i praktyczne
Moderator: dr hab. Halina Świeboda,
dr Anna Mróz-Jagiełło
War Studies University, Warsaw, Poland

15:00

dr hab. Halina Świeboda
War Studies University, Warsaw, Poland
Problemy metodologiczne badań bezpieczeństwa w świetle koncepcji systemu

15:20

prof. dr hab. Jan Zych
Jan Kochanowski University Kielce, Poland
Kształtowanie świadomości sytuacyjnej decydentów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

15:40

dr Marek Gąska
The State School of Higher Education in Chełm, Poland
Wpływ polityki na stan świadomości społecznej dotyczącej bezpieczeństwa i obronności 

16:00

dr Adrian Mitręga
Jan Kochanowski University Kielce, Poland
Wpływ kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych na politykę bezpieczeństwa NATO 

16:20

mgr Maria Dziambor
JUT-BE&ED Corporation
Współczesna polityka bezpieczeństwa 

16:40

dr Jarosław Walczak
Military Institute of Armament Technology, Poland

dr Anna Mróz-Jagiełło
War Studies University, Warsaw, Poland
Znaczenie lojalności obywatelskiej dla skuteczności procesu przygotowań obronnych państwa i mobilizacji sił zbrojnych 

17:00

ppor. dr Łukasz Lizis
11th Territorial Defence Forces Brigade, Poland
Trening dla celów terrorystycznych, a odpowiedzialność karna z art. 255a § 2 k.k. 

17:20

dr Anna Kanarek-Równicka
Jan Kochanowski University Kielce, Poland
Ograniczenia cudzoziemców w podejmowaniu i prowadzeniu koncesjonowanej działalności gospodarczej 

17:40

dr inż. Mariusz Krause
Silesian University of Technology in Gliwice, Poland
Bezpieczeństwo i higiena pracy w aspekcie inżynierii bezpieczeństwa 

 

DISCUSSION

 

15:00-18.00

Room 118

Panel IV

Bezpieczeństwo państwa-aspekty ekonomiczne
Moderator: dr hab. Robert Kłaczyński,
Pedagogical University of Cracow, Poland
dr Marta Gębska
War Studies University, Warsaw, Poland

15:00

dr hab. prof. UJK Marek Leszczyński
Jan Kochanowski University, Poland
Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

15:25

dr hab. Robert Kłaczyński
Pedagogical University of Cracow, Poland
mgr Piotr Ledworuch
University of Warsaw
Rozwój rynku LNG w kontekście globalnego bezpieczeństwa energetycznego

15:50

dr Tomasz Jarocki
Jan Kochanowski University, Poland
Perspektywa bezpieczeństwa socjalnego Polaków w świetle zmian demograficznych oraz obowiązującego systemu emerytalnego

16:15

dr Marta Gębska
War Studies University, Warsaw, Poland
Problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego w strategiach bezpieczeństwa narodowego państw bałtyckich

16:40

dr Bartłomiej Zapała
Jan Kochanowski University, Poland
Brexit i jego konsekwencje dla bezpieczeństwa ekonomicznego w Unii Europejskiej

17:05

mgr Martyna Ostrowska
Jan Kochanowski University, Poland
Bezpieczeństwo systemów transportowych w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej

 

DISCUSSION

15:00-18.00
Room 2/24

Panel V

Bezpieczeństwo przyszłości—nowe wyzwania
Moderator: dr hab. Ryszard Niedźwiecki
Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
ppłk dr Paweł Majdan
War Studies University, Warsaw, Poland

15:00

dr hab. prof. UJK Artur Życki
Jan Kochanowski University, Poland
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni: wyzwania dla przyszłości

15:20

mgr Aneta Kołodziej 
Ministry of Digitization, Warsaw, Poland
Wyzwanie dla bezpieczeństwa w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego

15:40

dr inż. Rafał Kołodziejczyk
Jan Kochanowski University, Poland
Przyszłość cyberbezpieczeństwa oraz zagrożenia i rozwój cyberprzestrzeni

16:00

dr Mateusz Kuczabski
War Studies University, Warsaw, Poland
Cyfrowy narkotyk - skutki uzależnienia od technologii informacyjno-komunikacyjnych

16:20

mgr Witold Jagiełło 
Military Institute of Armament Technology, Poland
Wpływ członkostwa Polski w NATO na rozwój SZ RP w zakresie modernizacji technicznej

16:40

dr Anna Zagórska
Jan Kochanowski University, Poland
mjr rez. SG mgr Daniel Miernik
Military Training Centre for Foreign Operations in Kielce, Poland
Dezintegrujące procesy w systemie bezpieczeństwa NATO

17:00

ppłk dr inż. Paweł Majdan
dr Paweł Stobiecki
War Studies University, Warsaw, Poland
Możliwości i zagrożenia sieci 5G oraz wpływ na bezpieczeństwo informacyjne RP

17:20

mgr kpt. Paweł Łuszcz 
Remand Centre, Poland
Przeciwdziałanie zagrożeniom mogącym wystąpić w przyszłości w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

17:40

mjr Michał Jankiewicz
Military Training Centre for Foreign Operations, Poland
Rola CIMIC w działaniach informacyjnych

 

DISCUSSION

     

 

 

STUDENTS’ PANEL

15:00-18.00
Room 203

Panel I

Environment of International Security Moderator: LTC Andrzej Soboń, PhD,
MA Olga Ścigała
War Studies University, Warsaw, Poland 

15:00

Szidónia Rau
National University of Public Service (Hungary)
The Growing NATO Presence in Poland and the Baltic Region

15:20

Janusz Marszalik
War Studies University (Poland)
Romanian and Polish Position in the Eastern NATO Flank and its Geopolitical Importance

15:40

Nagihan Nur Aygun
EGE University (Turkey)
Cooperation between NATO and EU in Ensuring

16:00

Mateusz Rojek
War Studies University (Poland)
The Role of Poland in Shaping the Security of the Baltic States

16:20

Jaroslavas Tomaševičius
General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania
Lithuanian and Polish Military Cooperation on Defending Suwalki Gap

16:40

Andrius Šilva
General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania
Main Threats and Risks of National Security of Lithuania in XXI Century

17:00

Timea Miková
Masarykova Univerzita (Czech Republic)
The role of Poland in shaping the security of the Baltic states

17:15

Denisa Graure
Carol I National Defence University (Romania)
Cyberspace: From military weapons to unstable governments

17:30

Kacper Zieliński
War Studies University (Poland)
Poland and international organisations in cybersphere security

17:45

Flóra Gőgös
N
ational University of Public Service (Hungary)
The Possibility of a New Cold War in the Arctic Region

 

DISCUSSION

 

15:00-18.00
Room 208

Panel II

Changes in the International Security Moderator: PhD Candidate Marlena Blicharz,
MA Marta Bachor
War Studies University, Warsaw, Poland

15:00

Norbert Mikołajczuk
War Studies University (Poland)
Uncontrolled Migration - Cause of Terrorism in Europe

15:20

Michael Winkler
Theresianische Militärakademie (Austria)
Migration Flow Through Austria and its Impacts during the years of 2015 and 2016

15:40

Emre Oktay Ovur
EGE University (Turkey)
The Impact of Syrian Asylum Seekers on Internal Security of Turkey Between 2011-2018

16:00

Marius Preda
Carol I National Defence University (Romania)
Global Ageing – a World Issue in XXI Century

16:20

Robert Erdel
Universitatea Babeĺž-Bolyai (Romania)
Israeli-Palestinian Conflict. Short Study Case on Six Day War

16:40

Bernd Steiner
Theresianische Militärakademie (Austria)
Alpine training of the Austrian Armed Forces in Comparison to Handle New Threat Scenarios of so-called Hybrid Warfare

17:00

Adela-Maria Stefan
Carol I National Defence University (Romania)
The Importance of Education in Shaping Global Security on the Example of UNESCO's Involvement in the Arab Regio

17:20

Christoph Mengl
Theresianische Militärakademie (Austria)
The Importance of Logistics in Warfare

17:40

Robert Sauerzapf
Theresianische Militärakademie (Austria)
The Development of the Leopard A2 and the Necessity for Austria

 

DISCUSSION

 

15:00-18.00
Room 220

Panel III

Zmiany środowiska międzynarodowego Moderator: mgr Wiktoria Trybuł
War Studies University, Warsaw, Poland
mjr Krzyszof Orzech
Military Training Centre for Foreign Operations, Poland

15:00

Wiktoria Trybuł
War Studies University, Warsaw, Poland
Praktyka złych rządów jako czynnik powodujących dysfunkcję państwa 

15:20

Mateusz Brzoza
Jan Kochanowski University, Poland
Bezpieczeństwo społeczności europejskiej w kontekście aktualnych zagrożeń 

15:40

Krystian Wiśniewski
Jan Kochanowski University, Poland
Ruchy separatystyczne w Europie jako czynnik destabilizacyjny 

16:00

Anita Głuszek
Jan Kochanowski University, Poland
Wpływ członkostwa w NATO na bezpieczeństwo Polski 

16:20

Kujawiak Karol
Wyższa Szkoła Handlowa, Radom
20 lat obecności w strukturach NATO 

16:40

Klinytskyi Illia
Jan Kochanowski University, Poland
Problem naruszenia przestrzegania praw językowych: determinacja oraz rozwiązanie w kontekście bezpieczeństwa publicznego 

17:00

Michał Kubicz
Jan Kochanowski University, Poland
Rola Paktu Północnoatlantyckiego w zwalczaniu współczesnego terroryzmu 

17:20

Karolina Ziaja
Jan Kochanowski University, Poland
Porównanie korzyści płynących z w UE i NATO

17:40

Adrian Jambor
Jan Kochanowski University, Poland
Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności gospodarczej poprzez członkostwo w NATO

 

DISCUSSION

 

15:00-18.00

Room TBU

Panel IV

Zmiany środowiska międzynarodowego
Moderator: dr Agata Gowin
War Studies University, Warsaw, Poland
mjr Michał Jankiewicz
Military Training Centre for Foreign Operations, Poland 

15:00

mgr Paweł Banul
Uniwersytet Łódzki
Świadomość bezpieczeństwa prawnego w kontekście tendencji międzynarodowych 

15:20

Maciej Długosz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Odpowiedzialność karna żołnierzy i ich dowódców za Rozkaz bezprawny w prawie krajowym i międzynarodowym

15:40

Oliwia Oleszczuk
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony praw podstawowych ujęte w Karcie praw Podstawowych Unii Europejskiej – aspekty prawne

16:00

Miłosz Malec
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wpływ odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo energetyczne Polski

16:20

Krzysztof Gasiński
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie podsłuchów i inwigilacji

16:40

mgr Łukasz Kominek
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Koncepcja „nowych wojen” według Mary Kaldor – słuszne przewidywania, czy medialny kicz?

17:00

Monika Słowik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zagrożenia wynikające ze strony Imigrantów z Dalekiego Wschodu

17:20

Jan Krzyżewski
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Dywersyfikacja kierunków importu gazu do Polski jako determinant bezpieczeństwa energetycznego 

17:40

Oliwia Czaplińska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polska droga do NATO z perspektywy ustawodawstwa i doktryny 

 

22 MAY 2019 WEDNESDAY

 

 

10.00-11.00  

Study visit in Remand Centre in Kielce “Prison service in the state security system”

 

 

12.00
Room 11

Panel VI

Moderator: dr hab. Paweł Soroka
Jan Kochanowski University, Poland

 

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Jan Kochanowski University, Poland
Aktywność wojskowa Federacji Rosyjskiej w Arktyce w lach 2010-2019

 

DISCUSSION

12:15 

CLOSING REMARKS

 


wróć