MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

O konferencji

SECURITY & FORECASTING 2020

SEC4

WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO – STAN OBECNY I PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ

24-25 marca 2020 roku
 

Konferencja odbędzie się po roku jubileuszu przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej, w czasie przybierających na sile podziałów społeczno-politycznych w Europie, która doświadczyła fali migracji, wzrostu nastrojów separatystycznych, globalnego pogorszenia warunków handlowych, nowego wyścigu zbrojeń, niepewności społeczności międzynarodowej związanej z Brexitem. W skali globalnej pojawiają się prognozy kolejnego globalnego kryzysu gospodarczego, dalszych wahań cen ropy naftowej, zmian klimatycznych i możliwych ataków terrorystycznych.

Tak jak trudno było przewidzieć zjawiska lat 80. ubiegłego wieku (rozpad ZSRR, zmiany w systemie polityczno-gospodarczym Polski i innych krajów bloku postsowieckiego), tak trudno przewidzieć, co może się wydarzyć już niebawem, ale i w dłuższej perspektywie.

Dzieje się wiele i bardzo dynamicznie - czy świat stoi na rozdrożu? Wydaje się, że tak - świadczą o tym wyłaniające się nowe potęgi gospodarcze i technologiczne oraz narastający kryzys klimatyczny. Na ile celnie jesteśmy dokonać w miarę dokładnej diagnozy współczesnych nam zjawisk i na ile trafnie jesteśmy prognozować przyszłość w bezpieczeństwie międzynarodowym i narodowym w obszarach istotnych z punktu widzenia potęgi państwa, jego suwerenności oraz racji stanu? Tak postawione problemy są ramami dla tematów międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej w dniach 24-25 marca 2020 roku.

Cele konferencji:

 1. Integracja środowiska naukowego wobec problemów teraźniejszości i przyszłości.
 2. Poszukiwanie obszarów i tematów współpracy.
 3. Wymiana doświadczeń badawczych.
 4. Stymulowanie interdyscyplinarnej debaty na temat współczesnego i przyszłego złożonego środowiska bezpieczeństwa w obszarach: bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego, społeczno-kulturowego i środowiskowego, warunkowanego dynamicznym rozwojem technologii i techniki.

 

Obszary tematyczne konferencji:

PROGNOZOWANIE

 • Technologie i wojny przyszłości.
 • Globalne prognozy i przewidywania - dokąd zmierza świat?
 • Przyszłość Polski w prognozach.
 • Realistyczne scenariusze potencjalnych przyszłych konfliktów.
 • Technologiczne kierunki rozwoju krajów.
 • Przyszłość Unii Europejskiej i NATO.
 • Zagrożenia ludzkości w XXI wieku.
 • Globalne problemy współczesnego świata i ich wpływ na sytuację wewnętrzną państw.
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne, polityczne, społeczno-kulturowe, środowiskowe, militarne w wymiarze międzynarodowym.
 • Wojny przyszłości.

 

WYZWANIA:

 • Wyzwania dla zarządzania i kierowania państwem.
 • Wyzwania dla współczesnych organizacji międzynarodowych (UE, NATO i inne).
 • Rozwój energetyki.
 • Państwo wobec zmian środowiskowych.
 • Zmiany kulturowe współczesnych społeczeństw.
 • Warunki ekonomiczno-gospodarcze wobec oczekiwań społecznych i kurczących się zasobów.
 • Wojny handlowe, a wyłaniające się potęgi gospodarcze.
 • Globalne zagrożenia współczesnej gospodarki – dynamika kryzysów.
 • Polaryzacja społeczna i populizm.