MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów międzynarodowej konferencji SEC4, która planowana była na Akademii Sztuki Wojennej w dniach 24-25 marca 2020 r., serdecznie dziękuję Państwu za wolę udziału w obradach i przesłanie zgłoszenia.

Przeniesienie terminu konferencji
Niestety jednak, w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa 2019-nCoV, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów i władz Akademii Sztuki Wojennej, organizatorzy konferencji zdecydowali o jej przeniesieniu. Ostateczna data zostanie podana w terminie późniejszym, w zależności od dalszego rozwoju sytuacji. 

Opłata konferencyjna
Uprzejmie informuję również, że w związku z decyzją o przeniesieniu konferencji, opłata konferencyjna może zostać awansem przeniesiona na nowy termin lub zwrócona Państwu na rachunek, z którego został wysłany przelew. W przypadku takiego rozwiązania, proszę o przesłanie maila z informacją o woli dokonania zwrotu opłaty, która zostanie niezwłocznie Państwu przesłana na stosowny rachunek.

Opłata za publikację
Ze względu na fakt, iż wielu osobom zależy na publikacji artykułu (własny dorobek naukowy i parametryzacja), podtrzymujemy możliwość publikacji (opłata 150 zł). Osoby, które chcą przesłać artykuł, proszone są o taką deklarację i przesłanie informacji na adres: wsu.conference2020@wp.pl

W imieniu organizatorów jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za tak liczne zainteresowanie udziałem w konferencji i proszę o zrozumienie niezbędnych decyzji związanych z przeniesieniem jej terminu na czas późniejszy. Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja w najbliższym czasie się ustabilizuje, dzięki czemu w dobrym zdrowiu i w bezpiecznych okolicznościach spotkamy się podczas obrad, czego Państwu i sobie życzę.

Gdyby ktoś z Państwa miał dodatkowe pytania, związane z konferencją, bardzo proszę o kontakt: wsu.conference2020@wp.pl

Z wyrazami szacunku,
Marta Gębska

***

Międzynarodowa konferencja naukowa 24-25 marca 2020 roku
SECURITY & FORECASTING 2020
SEC4

Wyzwania bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa międzynarodowego – stan obecny i prognozy na przyszłość

***

International conference on 24-25th March 2020
SECURITY & FORECASTING 2020
SEC4

Challenges for the state and international security – the current state and prognosis for the future