MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Krajowa Konferencja Naukowa

Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego

Organizator

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej

Współorganizator

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Termin

17 maja 2018 r. (godz. 9.00-15.30)

Miejsce

Akademia Sztuki Wojennej

(bl. 56, s. 211)

Cel konferencji

Dyskusja nad scenariuszem wojny hybrydowej i jej wpływu na bezpieczeństwo Polski i Europy

Opłata konferencyjna

150 PLN

W konferencji wezmą udział zarówno reprezentanci świata nauki, jak i przedstawiciele praktyki wojskowej (dowódcy, oficerowie sztabu, uczestnicy konfliktów zbrojnych). Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań naukowych w zakresie potencjalnych scenariuszy wojny hybrydowej. Udział w tym naukowym przedsięwzięciu będzie szczególnie atrakcyjny dla tych uczestników, którzy bezpośrednio zajmują się zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności.

 Obszary tematyczne

 1. Przebieg i uwarunkowania konfliktu hybrydowego;
 2. Wojna hybrydowa a wyzwania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym;
 4. Determinanty sprawności funkcjonowania systemu obronnego państwa w warunkach konfliktu hybrydowego;

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Marek WRZOSEK – Akademia Sztuki Wojennej

Członkowie Rady Naukowej:

 • płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • płk dr hab. Leszek ELAK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • płk dr hab. Maciej MARCZYK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • płk dr hab. Szymon MITKOW – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • płk dr hab. Konrad STAŃCZYK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • dr hab. Zenon TREJNIS - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • płk dr Marek PYTEL – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • mjr dr Gustaw MICHALEWSKI – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • dr hab. Adam RADOMYSKI – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • dr hab. Jacek NOWAK – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • prof. dr hab. Jarosław WOŁEJSZO – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 • prof. dr hab. Jan POSOBIEC – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 • dr hab. Mariusz KUBIAK – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
 • dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący:

 • ppłk dr Szymon MARKIEWICZ – Akademia Sztuki Wojennej

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • ppłk dr Marek DEPCZYŃSKI - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • mjr mgr inż. Tomasz SURWIŁŁO - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • mgr Klaudia KWAPISZ – - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • mgr Angelika CZURYSZKIEWICZ - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • ppłk dr Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • mjr dr Michał KALISIAK – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,,
 • ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • mgr Luiza TRZCIŃSKA - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • dr Łukasz NYSZK - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • dr Norbert PRUSIŃSKI – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 • dr Konrad MALASIEWICZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 • dr Malina KASZUBA - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Harmonogram

Termin przesłania karty zgłoszenia – do 25 kwietnia 2018 r.

Termin przesłania abstraktu – do 25 kwietnia 2018 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej –  do 30.04.2018 r.

Termin przesłania referatu – do 15 maja 2018 r. (monografia będzie wydana po konferencji, rok wydania 2018).

Miejsce Konferencji:

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział wojskowy, Warszawa, Al. gen. A. Chruściela 103

Kontakt do organizatorów

tel: +48 261 814 361

e-mail:  konferencja.hybryda@akademia.mil.pl

Informacje dodatkowe:

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy: przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne oraz wydanie artykułu w recenzowanej monografii.

Rada Naukowa dokona wyboru osób wygłaszających referaty podczas konferencji.

Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony do 11 maja 2018 r.

Osoby zainteresowane opublikowaniem artykułu w monografii proszone są o realizację poniższych zaleceń:

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów:

 • plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc (Word 97 lub wyższy)
 • czcionka 12 punktów Times New Roman (TNR);
 • interlinia 1,5 wiersza;
 • wszystkie marginesy po 2,5 cm;
 • nie należy stosować automatycznych stylów;
 • wielkość wcięć akapitowych 0,6 cm;
 • przypisy tekstowe i bibliograficzne –TNR 10 pt, interlinia pojedyncza, wcięcie akapitowe 0,6 cm, z odnośnikami w indeksie górnym;
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja);
 • wyliczenia – nie więcej niż dwa różne rodzaje punktorów – dla zaznaczenia hierarchii (np. liczby arabskie z nawiasem lub kropką oraz myślniki), nie zaleca się wyliczeń obszerniejszych niż dwustopniowe;
 • parametry tabel: tekst w tabeli – TNR 10 pt, interlinia pojedyncza; nagłówek tabeli – TNR 10 pt, bold, wyśrodkowane, interlinia pojedyncza; źródło – TNR 9 pt, interlinia pojedyncza;
 • parametry rysunków: źródło – TNR 9 pt, interlinia pojedyncza; podpis rysunku – TNR 10 pt, bold, wyśrodkowane, interlinia pojedyncza;
 • w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów, jednolitej numeracji rysunków i tabel oraz jednolitej skali rysunków.

Ilustracje

 • ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką;
 • fotografie – pliki *tif, *jpg, *pdf o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach;
 • wykresy – wykonane w Corel Draw, Adobe Ilustrator (ewentualnie wyeksportowane ja-ko pliki *pdf) lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji);
 • rysunki – w postaci plików *cdr, *ai, *jpg, *tiff lub *pdf;
 • czarno-białe (zapisane w skali szarości), o szerokości nie większej niż 13 cm, rozdzielczości 120 DPI.

Pliki do pobrania: