MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Szkoła Administracji Obronnej - kontakt

Dyrektor Szkoły Administracji Obronnej

dr Mariusz KAMIŃSKI
tel. 261 814 696

 

Sprawy organizacyjne i dydaktyczne

Kierownik Kursów

dr inż. Andrzej J. OSIŃSKI
tel./fax. 261 813 695
e-mail: kierownik.sao@akademia.mil.pl

 

Główny Specjalista

płk dypl. rez. Andrzej ADAMCZYK
tel. 261 814 433
e-mail: glowny.sao@akademia.mil.pl

 

Zabezpieczenie finansowe i administracyjne

mgr Paulina KRAWCZYK
tel. 261 814 469
e-mail: p.krawczyk@akademia.mil.pl

p. Adam ZGRYZA
tel. 261 813 990
e-mail: wko@akademia.mil.pl

 

DEPARTAMENT STRATEGII I PLANOWANIA OBRONNEGO

Kwalifikowanie osób na Wyższy Kurs Obronny przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej
tel. 261 845 514