MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

SZKOŁA ADMINISTRACJI OBRONNEJ

Szkoła została utworzona w celu zapewnienia kształcenia na Wyższych Kursach Obronnych, Kursach Obronnych i Kursach Zarządzania Kryzysowego oraz innych formach kształcenia, w zakresie przygotowania osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz innych instytucjach w obszarze bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego.

Kursy realizowane są przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Sztuki Wojennej, przede wszystkim Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, w tym Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, Wydziału Wojskowego, specjalistów z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych oraz ekspertów z Ministerstwa Obrony Narodowej i innych ministerstw, a także przedstawicieli Sił Zbrojnych RP.

 

AKTUALNOŚCI

  • Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Kursów na 2020 r.:
    - oferta Kursów Obronnych,
    - oferta Kursów Zarządzania Kryzysowego.
  • 15 stycznia 2020 roku odbyła się Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 25-lecia Wyższych Kursów Obronnych – "Szanse i perspektywy edukacji obronnej w Rzeczypospolitej Polskiej".
  • 11 grudnia 2019 roku w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Szkole Administracji Obronnej zakończono szkolenie dla grupy Posłów i Senatorów RP.
  • 6 grudnia 2019 roku zakończył się Kurs Obronny dla funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
  • 5 grudnia 2019 roku, zakończono szkolenie obronne grupy: starostowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy, w szkoleniu wzięła udział 5 000 Uczestnik Wyższego Kursu Obronnego!
  • 25 października 2019 roku w Szkole Administracji Obronnej ASzWoj zakończyło się szkolenie obronne, realizowane w formie krótkoterminowego Kursu Obronnego, w szkoleniu wzięła udział 1 500 Uczestniczka Kursu Obronnego!