MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

 

Ogólnopolskie Seminarium Studenckie
pod patronatem Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego nt.

Samorządność studencka w uczelniach mundurowych.
15 lat samorządności w Akademii Sztuki Wojennej

organizowane przez Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND
11-14.03.2020 r., Kościelisko

 

Projekt zrealizowany z środków programu Erasmus+

Projekt KONSMUND Nr 2018-1-PL01-KA103-049727

Cele Seminarium

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

PROGRAM
Ogólnopolskiego Seminarium Studenckiego
pod patronatem Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

Sprawy organizacyjne

Kontakt:
Marta Adamczewska: wrss.wbn@akademia.mil.pl
Marta Bachor: 666 813 092
 

  • Zgłoszenia udziału w Seminarium (ewentualnie tytuł wystąpienia i abstrakt o długości 200 słów) prosimy kierować do Marty Adamczewskiej: wrss.wbn@akademia.mil.pl w terminie do 27.02.2020 r.

Seminarium zrealizowane przez Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND

Koordynator projektu: ppłk dr inż. Andrzej Soboń