MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Rozwój wspomagania informatycznego dowodzenia w SZ RP. Wnioski z wykorzystania systemów teleinformatycznych w ćwiczeniu ANAKONDA-18

Zakład Teleinformatyki
Instytutu Działań Informacyjnych

Wydziału Wojskowego  Akademii Sztuki Wojennej

serdecznie zaprasza na

Seminarium Naukowe
na temat:
Rozwój wspomagania informatycznego dowodzenia w SZ RP.
Wnioski z wykorzystania systemów teleinformatycznych
w ćwiczeniu ANAKONDA-18

które odbędzie się w dniu 19 marca 2019 roku, w s. 419, bl. 101
(Akademia Sztuki Wojennej)

PLAN SEMINARIUM

08.30 – 09.00

Rejestracja uczestników sympozjum (hol IV p. blok 101)

ROZPOCZĘCIE SEMINARIUM

09.00 – 09.10

Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego

płk dr hab. inż. Maciej Marczyk, prof. ASzWoj

09.10 – 11.00

Panel I (niejawny – klauzula ZASTRZEŻONE): Wnioski z wykorzystania systemów teleinformatycznych w ćwiczeniu ANAKONDA-18

Moderator: ppłk dr inż. Bartosz Biernacik

09.10 – 09.50

Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6 SG WP

Perspektywy rozwoju polowych systemów teletransmisyjnych oraz systemów teleinformatycznych w SZRP

09.50 – 10.10

Dowództwo Operacyjne RSZ

Rzeczywisty zakres wykorzystania usług PMN 2.0 podczas ćwiczenia ANAKONDA-18. Połączony obraz sytuacji operacyjnej.

10.10 – 10.30

CWSD

Wykorzystanie CyberBox w ćwiczeniu ANAKONDA-18.

10.30 – 10.45

Dyskusja, wymiana doświadczeń

10.45 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 11.50

Panel II (jawny): Wnioski z wykorzystania systemów teleinformatycznych w ćwiczeniu ANAKONDA-18

Moderator: ppłk dr inż. Bartosz Biernacik

11.00 – 11.20

PIT RADWAR

Doświadczenia w zakresie wsparcia teleinformatycznego PIT RADWAR podczas przygotowania i prowadzenia ćwiczenia ANAKONDA-18.

11.20 – 11.40

TELDAT SA.

Doświadczenia w zakresie wsparcia teleinformatycznego TELDAT podczas przygotowania i prowadzenia ćwiczenia ANAKONDA-18.

11.40 – 11.50

Dyskusja, wymiana doświadczeń

11.50 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 14.15

Panel III (jawny): Możliwości ASzWoj i CSŁiI w zakresie szkolenia z SWD C3IS HMS Jaśmin

Moderator: ppłk dr inż. Bartosz Biernacik

12.00 – 12.20

ZTI Akademia Sztuki Wojennej

Wsparcie teleinformatyczne procesu planowania operacyjnego z wykorzystaniem TOPFAS. Zakres wykorzystania TOPFAS w procesie dydaktycznym ASzWoj. Możliwości szkolenia z zakresu TOPFAS na potrzeby SZRP.

12.20 – 12.40

ZTI Akademia Sztuki Wojennej

Oferta szkoleniowa ASzWoj w zakresie C3IS HMS Jaśmin

12.40 – 13.00

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Oferta szkoleniowa CSŁiI w zakresie C3IS HMS Jaśmin

13.00 – 13.15

Dyskusja, wymiana doświadczeń

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

13.15 – 13.30

Dyrektor Instytutu Działań Informacyjnych, Moderator paneli

* Plan seminarium może ulec zmianie.

KOMITET NAUKOWY:

 1. płk dr hab. inż. Maciej Marczyk, prof. ASzWoj – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Józef Janczak, profesor zwyczajny
 3. płk dr hab. inż. Piotr Dela, prof. ASzWoj
 4. płk dr inż. Jarosław Wiśniewski, ASzWoj
 5. ppłk dr inż. Bartosz Biernacik, ASzWoj

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 1. ppłk dr inż. Bartosz Biernacik – przewodniczący
 2. ppłk mgr inż. Bartłomiej Terebiński
 3. ppłk mgr inż. Lucjan Grel
 4. mjr mgr inż. Leszek Kalman
 5. mjr mgr inż. Tomasz Surwiłło
 6. mgr Martyna Marczyk
 7. mgr Piotr Waśkowski

***

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. ANAKONDA-18 było największym ćwiczeniem organizowanym przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku. Celem tego przedsięwzięcia była integracja narodowych, sojuszniczych struktur dowodzenia i wojsk w ramach osiągania zdolnoścido prowadzenia strategicznej operacji obronnej w środowisku zagrożeń konwencjonalnych oraz hybrydowych. Wymagało to podjęcia współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO.

ANAKONDA-18 została przeprowadzona na poligonach w Polsce, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim. Po raz pierwszy w historii ćwiczenie odbywało się również w Estonii, Litwie i na Łotwie. Podczas ćwiczenia Międzynarodowy Zespół Certyfikujący dokonał sprawdzenia zdolności Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (MND-NE) do działania według sojuszniczych standardów oceny gotowości bojowej (CREVAL).

Przeprowadzenie powyższego przedsięwzięcia było możliwe dzięki właściwemu wsparciu teleinformatycznemu, a w szczególności przy wykorzystaniu wdrożonego w SZ RP systemu wsparcia dowodzenia C3IS Jaśmin.


PATRONAT MEDIALNY

Zobacz również:   Interoperacyjność Jaśmina (Polska Zbrojna)