MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP

KOMUNIKAT

Instytut Działań Informacyjnych Wydziału Wojskowego
Akademii Sztuki Wojennej

serdecznie zaprasza do udziału w

Sympozjum Naukowym

na temat:

Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP,

które odbędzie się: 19 grudnia 2018 roku

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństw zmieniło się środowisko bezpieczeństwa Polski. Ewolucja społeczna przyniosła pojawienie się nieznanego dotychczas fragmentu rzeczywistości nazwanego cyberprzestrzenią. NATO potwierdziło mandat do obrony i uznało cyberprzestrzeń za obszar działań, w którym musi bronić się tak samo skutecznie jak w powietrzu, na lądzie i na morzu.

Najnowsza historia konfliktów międzynarodowych wykazała, że wraz ze wzrostem uzależnienia społeczeństw od informatyzacji tylko kwestią czasu było, wykorzystanie cyberprzestrzeni do osiągnięcia tak taktycznej, operacyjnej jak i strategicznej przewagi nad przeciwnikiem. Ludzkość osiągnęła zatem punkt,w którym działania w cyberprzestrzeni oraz za jej pośrednictwem stały się istotną częścią działań hybrydowych. Stało się to za sprawą wzrostu atrakcyjności przejęcia i posiadania kontroli nad sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz infrastrukturą dzięki nim funkcjonującą. We współczesnych rozwiniętych cywilizacjach infrastruktura krytyczna dla funkcjonowania państwa (energia elektryczna, łączność, woda, transport, finanse itd.) opiera się o cyberprzestrzeń. Wojskowe systemy wsparcia dowodzenia i kierowania środkami walki również uzależnione są od cyberprzestrzeni, podobnie jak wszystkie najbardziej zaawansowane technologie dzisiejszego pola walki.

Doświadczenia współczesnych konfliktów pokazują jka wyrafinowane i niebezpieczne są działania wykorzystujące cyberprzestrzeń do osiągania, w poczuciu anonimowości, własnych celów. Nawet jeśli prawdopodobieństwo atrybucji jest wysokie, to dzięki dobremu przygotowaniu cyberataku nie będzie możliwe jednoznaczne wskazanie jego autora, a nawet jeśli, to międzynarodowy porządek prawny nie stwarza warunków do wyciągnięcia konsekwencji wobec adwersarza. Dlatego każde państwo, które posiada pewne zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale nie posiada odpowiedniej polityki w tym zakresie, będzie musiało liczyć się w przyszłości z porażką.

Cyberoperacje zaplanowane w ramach działań hybrydowych mogą obejmować w szczególności działania wyspecjalizowanych jednostek wojskowych, służb wywiadowczych, organizacji, grup hakerskich lub insajderów. Dlatego współczesna sytuacja międzynarodowa, w której zauważalny jest rozwój zagrożeń wymaga, również od sił zbrojnych, interdyscyplinarnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa Państwa. Zarówno rozpoznanie wojskowe, walka radioelektroniczna czy operacje informacyjne przy wsparciu wojsk łączności i informatyki mogą przyczynić się do cyberbezpieczeństwa cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP.

CELE SYMPOZJUM:

 1. Wymiana poglądów dotyczących roli i zadań sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP.
 2. Zaprezentowanie wyników badań wpisujących się w tematykę cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP z punktu widzenia organizacji wojskowej.
 3. Stworzenie warunków do artykułowania pożądanych kierunków rozwoju zdolności SZ RP dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP.
 4. Popularyzowanie wiedzy z zakresu roli i zadań sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP.
 5. Stworzenie forum do dyskusji w zakresie doświadczeń i wniosków wynikających z współcześnie prowadzonych konfliktów militarnych.

GŁÓWNE TEMATY SYMPOZJUM:

Proponuje się wymianę doświadczeń i wyników badań oraz ukierunkowanie dyskusji na następujące zagadnienia:

 1. Wsparcie teleinformatyczne w SZ RP.
 2. Militarny wymiar cyberbezpieczeństwa Państwa – współczesne oczekiwania.
 3. Informacyjna preparacja przestrzeni walki.

KOMITET NAUKOWY:

 1. płk dr hab. inż. Maciej Marczyk, prof. ASzWoj – Przewodniczący
 2. płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj
 3. prof. dr hab. inż. Józef Janczak, profesor
 4. prof. dr hab. inż. Marek Wrzosek, profesor
 5. płk dr hab. inż. Piotr Dela, prof. ASzWoj
 6. dr hab. inż. Janusz Dudczyk, prof. PWSZ Skierniewice
 7. płk dr hab. inż. Mariusz Frączek, prof. AWL
 8. dr hab. Elżbieta Grządka, prof. UMCS
 9. kmdr dr hab. inż. Grzegorz Krasnodębski, prof. AMW
 10. płk dr inż. Adam Wetoszka, LAW
 11. płk dr inż. Jarosław Wiśniewski, ASzWoj
 12. ppłk dr inż. Bartosz Biernacik, ASzWoj
 13. ppłk dr Marek Depczyński, ASzWoj
 14. kmdr por. dr Katarzyna Karwacka, AMW
 15. ppłk dr inż. Robert Janczewski, ASzWoj
 16. ppłk dr Szymon Markiewicz, ASzWoj
 17. dr Iwona Ostolska, UMCS
 18. ppłk dr inż. Grzegorz Pilarski, ASzWoj
 19. kmdr por. dr inż. Tomasz Sobczyński, AMW
 20. ppłk dr inż. Andrzej Truskowski, LAW

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 1. ppłk dr inż. Grzegorz Pilarski – przewodniczący
 2. ppłk dr inż. Robert Janczewski – zastępca
 3. mjr dr inż. Tomasz Kulik, LAW
 4. ppłk mgr Radosław Chodkowski
 5. ppłk mgr inż. Bartłomiej Terebiński
 6. mjr mgr inż. Leszek Kalman
 7. mjr mgr inż. Tomasz Surwiłło
 8. mgr Martyna Marczyk
 9. mgr Piotr Waśkowski

MIEJSCE I TERMIN OBRAD:

 • Akademia Sztuki Wojennej
 • 19 grudnia 2018 r. w godzinach 09.30 -15.00
 • Blok 101, sala 318 oraz 419

Uczestnicy sympozjum będą prowadzić rozważania w oparciu o program, składający się z dwóch paneli dyskusyjnych. Ogólny przebieg spotkania naukowego przedstawia się następująco:

Rozpoczęcie Sympozjum

Wykład wprowadzający

PANEL I: WSPARCIE TELEINFORMATYCZNE I BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI RP

SESJA: WSPARCIE TELEINFORMATYCZNE

 1. Możliwości wykorzystania stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby obronne w trybie art. 178 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.
 2. Uwarunkowania odbioru łączy dzierżawionych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną RON oraz możliwości odbioru łączy bez wykorzystania ww. infrastruktury.
 3. Perspektywy rozwoju polowych systemów teletransmisyjnych oraz systemów teleinformatycznych w SZ RP.

SESJA: CYBER

 1. Cyberbezpieczeństwo – uwarunkowania terminologiczne
 2. Rola i zadania sił zbrojnych w zakresie działań w cyberprzestrzeni w czasie działań hybrydowych przeciwko RP
 3. Pożądane kierunki rozwoju zdolności SZ RP dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP.
 4. Stan aktualny, potrzeby, wymagania i rozwój zdolności sił zbrojnych do interoperacyjnego działania w cyberprzestrzeni

PANEL II: OPERACJE INFORMACYJNE, ROZPOZNANIE WOJSKOWE I WALKA RADIOELEKTRONICZNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PAŃSTWA

 • Działalność rozpoznawcza – uwarunkowania terminologiczne
 • IPPW faza II ocena potencjalnego przeciwnika
 • Wzorzec doktrynalny, zmodyfikowany wzorzec doktrynalny
 • Stan aktualny, potrzeby, wymagania i rozwój w zakresie analiz rozpoznawczych w kontekście zdolności operacyjnych przeciwnika
 • Integracja zdolności systemu A2/AD w ramach tworzonych wzorców doktrynalnych

Zakończenie sympozjum

WARUNKI UDZIAŁU W SYMPOZJUM:

 1. Zgłoszenie udziału prosimy składać do 5 grudnia 2018 roku.
 2. Propozycje wystąpień (tematy referatów, komunikatów) prosimy składać do 5 grudnia 2018 roku.
 3. Wystąpienia (referaty i komunikaty) podlegać będą kwalifikacji i zostaną wydane w wydawnictwie podsumowującym sympozjum.
 4. Wystąpienia w formie referatów i komunikatów będą limitowane czasem: referaty do 15 minut, komunikaty do 5-7 minut.
 5. Przewidywany termin wydania Komunikatu nr 2 – agenda 14 grudnia 2018 roku.

PUNKTY KONTAKTOWE:    

ppłk mgr Radosław CHODKOWSKI   
r.chodkowski@akademia.mil.pl   
tel. służb.: 261-813-338   

ppłk mgr inż. Bartłomiej TEREBIŃSKI
b.terebinski@akademia.mil.pl
tel. służb.:261-814-345

Dokumenty do pobrania: