MENU

UWAGA DOKTORANCI! WYSTAWIONO DECYJE DOT. ŚWIADCZEŃ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

UWAGA DOKTORANCI!

Od 07.01.2020 r. można odbierać decyzje indywidualne dla doktorantów na rok 2019/2020 dot.:

1. przyznania bądź odmowy przyznania stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi;

2. przyznania stypendium rektora.

Decyzje należy odbierać w Wydziale Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji w odpowiednich pokojach: decyzje dot. stypendium rektora - pokój nr 5, stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi - pokój nr 22.

Przypominamy również o odbieraniu decyzji dot. przyznania bądź odmowy przyznania stypendium doktoranckiego oraz projakościowego (pokój nr 5).


wróć