MENU

Konkursu o wiedzy o prawie Unii Europejskiej

Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w 2020 roku 70. rocznicy podpisania Deklaracji Schumana oraz 20. rocznicy przyjęcia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności na temat prawa europejskiego. Organizatorem Konkursu jest Punkt Informacji Unii Europejskiej Europe Direct – Gdańsk, Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. 


Formularz zgłoszeniowy zgłoszenia są przyjmowane od 07 stycznia do 24 lutego 2020 roku.
 
Etapy konkursu
I etap – Akademia Sztuki Wojennej dn.03.03.2020
II etap – Punkt Informacji Unii  Europejskiej Europe Direct – Gdańsk

Nagrody
1. Trzech najlepszych uczestników z listy rankingowej otrzymuje status laureata Konkursu. Pozostali uczestnicy otrzymują tytuł finalisty.
 2. Nagrodą za zajęcie I miejsca jest wyjazd do Brukseli.
3. Nagrodą za zajęcie II miejsca są nagrody rzeczowe.
4. Nagrodą za zajęcie III miejsca są nagrody rzeczowe.
5. Laureaci i finaliści mogą otrzymać także dodatkowe nagrody przyznane przez partnerów Organizatora Konkursu.
 
Kontakt:
Instytut Prawa
mgr Olga Derda
o.derda@akademia.mil.pl

wróć