MENU

UWAGA STUDENCI! Komisja Stypendialna rozpatrzyła kolejne wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2019/2020

Uwaga studenci!

Rozpatrzono kolejne wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę w roku akademickim 2019/2020.

Listy studentów, którym przyznano bądź odmówiono przyznania stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w II TURZE znajdują się w zakładce - LISTY PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ


wróć