MENU

UWAGA DOKTORANCI! Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski rektora dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Uwaga doktoranci!

Rozpatrzono wnioski o stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020.

Listy doktorantów, którym przyznano bądź odmówiono przyznania stypendium rektora dla doktorantów znajdują się w zakładce - LISTY PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ


wróć