MENU

UWAGA STUDENCI! Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego i zapomogi w roku akademickim 2019/2020

Uwaga studenci!

Rozpatrzono wnioski o stypendium socjalne, specjalne i zapomogę w roku akademickim 2019/2020.

Listy studentów, którym przyznano bądź odmówiono przyznania stypendium socjalnego, specjalnego i zapomogi znajdują się w zakładce - LISTY PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ


wróć