MENU

Informacje uzupełniające dot. szkolenia Służb Mundurowych z zakresu taktyki i technik interwencyjnych

Szkolenie jest nieodpłatne oraz dedykowane studentom, doktorantom i kadrze ASzWoj.

Informacje szczegółowe:

- Szkolenie odbędzie się 13 kwietnia br. w godz. 10-12 w studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Sztuki Wojennej (hala nr 2);

-Wymagany jest strój sportowy, nie ma potrzeby posiadania żadnego wyposażenia;

- Uczestnicy otrzymają certyfikaty za uczestnictwo, o możliwości ich obioru zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową;

- Nie jest przewidziane zwolnienie z zajęć;

- Każdy uczestnik dostanie e-mail z potwierdzeniem zapisu na szkolenie.

Zapisy do 11 kwietnia br. na adres e-mail: biurokarier@akademia.mil.pl

Więcej Informacji na ten temat - kliknij


wróć