MENU
25mar

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych (…) zawieszenie kształcenia w Akademii zostaje przedłużone do 10 kwietnia. Prowadzenie zajęć będzie kontynuowane w ramach kształcenia na...

12mar

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów i...

23mar

Możliwość wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów w związku ze stanem epidemii na terenie kraju

Dla studentów i doktorantów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu wprowadzonego w Polsce stanu epidemii i jego skutków, przypominamy o możliwości wsparcia udzielanego przez ASzWoj. Zachęcamy do zapoznania się zasadami dotyczącymi ubiegania się o jednorazową...

09mar

Przedstawiciel ASzWoj wśród uczestników Zjazdu Komisji Uczelni Mundurowych

Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ASzWoj uczestniczył w XXXVII Zjeździe Komisji Uczelni Mundurowych, który odbył się 7 marca 2020 r. na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas spotkania omówione zostały plany KUM na najbliższe miesiące.

04mar

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS - CoV - 2

Sprawdź jak należy się zachować w przypadku wystąpienia koronawirusa. WAŻNE!

04mar

PANEL STUDENCKI PODCZAS KONFERENCJI SECURITY & FORECASTING 2020

Zapraszamy do udziału w polskojęzycznym panelu studenckim podczas Konferencji Security & Forecasting 2020 w dniach 24-25.03.2020 r. w ASzWoj.

12lut

Sobota AKADEMICKA

W dniu 21 marca 2020 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców po raz trzeci odbędzie się wydarzenie "Sobota AKADEMICKA", w ramach którego cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia wyższe w Polsce będą mogli, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt...

11lut

UWAGA STUDENCI! WYSTAWIONO DECZYJE DOT. STYPENDIUM SOCJALNEGO, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAPOMOGI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Informujemy o możliwości odbioru decyzji indywidualnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

28sty

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Samorządu Studenckiego

Samorząd Studencki Akademii Sztuki Wojennej wraz z przedstawicielami władz uczelni w dniach 23-26 stycznia 2020 roku uczestniczył w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym do Augustowa.

27sty

UWAGA! POJAWIŁY SIĘ LISTY RANKINGOWE ABSOLWENTÓW, KTÓRYM UMORZONO KREDYTY STUDENCKIE.

Sprawdź czy znalazłeś się na listach najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019, którzy spełniają kryteria do częściowego umorzenia kredytów studenckich.

23sty

XXVI zjazd Komisji Uczelni Mundurowych

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego - Robert Mikołaj Czajkowski został członkiem Prezydium, gdzie zajął rolę Sekretarza!

16sty

UWAGA STUDENCI! WYSTAWIONO DECZYJE DOT. STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Informujemy o możliwości odbioru decyzji indywidualnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium rektora.