MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Bądź aktywny na rynku pracy po zawodowej służbie wojskowej!

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. każdemu żołnierzowi zawodowemu po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. Wsparcie finansowe szkoleń w ramach przyuczenia do zawodu i przekwalifikowania, realizowane jest do wysokości limitu ustalanego corocznie, a jego wysokość uwarunkowana jest od liczby lat pełnionej służby. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest złożenie stosownego wniosku.

Oferta pomocy rekonwersyjnej w Akademii Sztuki Wojennej obejmuje: studia I i II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kursy językowe i kursy kancelaryjno-biurowe. Pełną ofertę ze szczegółowym opisem programu znajdziesz poniżej, w odnośnikach. Wybierając szkolenia z naszej oferty masz pewność profesjonalnego przygotowania do pracy w wybranym zawodzie. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych wykładowców, którzy za sobą często mają służbę mundurową, znają zatem zarówno specyfikę służby wojskowej, jak i zasady cywilnego rynku pracy. Wiedza przekazywana jest w sposób przystępny – bez problemu przyswoisz niezbędne wiadomości, zdobędziesz nowe umiejętności oraz nawiążesz nowe kontakty.

Koszty przekwalifikowania zawodowego od 1 stycznia 2017 r. pokrywa się do wysokości:

  • po 4 latach służby wojskowej – 100% (2400 zł)
  • po 9 latach służby wojskowej – 200% (4800 zł)
  • po 15 latach służby wojskowej – 300% (7200 zł)

 W ramach pomocy mogą być pokrywane koszty:

  • przekwalifikowania zawodowego
  • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę)
  • zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z pomocy rekonwersyjnej oferowanej przez Akademię Sztuki Wojennej lub chcesz poznać szczegóły, napisz maila na adres: rekonwersja@akademia.mil.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: 261-814-121.

* * *

Rekonwersja to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia.

Pomoc rekonwersyjna jest naturalną kontynuacją polityki personalnej Sił Zbrojnych RP, ale także powinnością państwa wobec swoich żołnierzy i przemyślanym procesem mającym na celu pozyskanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla instytucji wojskowych czy administracji państwowej. Warto podkreślić, że działania rekonwersyjne nie polegają na wyręczaniu żołnierzy w poszukiwaniu nowego zajęcia, lecz na mobilizowaniu ich do aktywnej postawy na rynku na pracy. 

Zobacz również: