MENU

druk ZP - 10 ASzWoj Informacja o wyliczeniu wartości zamówienia na roboty budowlane

druk ZP - 11 ASzWoj Szacunek wartości zamówienia

Załącznik A do druku ZP - 12 - ASzWoj

Załącznik B do druku ZP - 12 - ASzWoj

Załącznik C do druku ZP - 12 - ASzWoj

Załącznik D do druku ZP - 12 - ASzWoj

druk ZP - 13 ASzWoj Rejestr zamówień publicznych

druk ZP - 14 ASzWoj Potwierdzenie wydania siwz

druk ZP - 15 ASzWoj Potrzeby do planu zamówień - umowy z zakresu dydaktyki

druk ZP - 16 ASzWoj Potrzeby do planu zamówień - umowy cywilnoprawne

druk ZP - 17 ASzWoj Plan zamówień - umowy z zakresu dydaktyki

druk ZP - 18 ASzWoj Plan zamówień - umowy cywilnoprawne

12