MENU

Regulamin udzielania zamówień publicznych wraz z załacznikami obowiązujący od 01.01.2020 r.

druk ZP - 12 ASzWoj Wniosek o wszczęcie postępowania

Regulamin udzielania zamówień publicznych (z załącznikami)

Wersja obowiązująca od 2016-10-01

druk ZP - 1 ASzWoj Potrzeby do planu zamówień publicznych na dostawy

druk ZP - 2 ASzWoj Potrzeby do planu zamówień publicznych na usługi

druk ZP - 3 ASzWoj Potrzeby do planu zamówień publicznych na roboty budowlane

druk ZP - 4 ASzWoj Plan zamówień publicznych na dostawy

druk ZP - 5 ASzWoj Plan zamówień publicznych na usługi

druk ZP - 6 ASzWoj Plan zamówień publicznych na roboty budowlane

druk ZP - 7 ASzWoj Propozycja korekty do planu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane

druk ZP - 8 ASzWoj Korekta do planu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane

druk ZP - 9 ASzWoj Druk zapytania cenowego

12