MENU

SKŁAD OSOBOWY KOMITETU NAUKOWEGO ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ I REDAKCJI

płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI, Akademia Sztuki Wojennej, Polska – PRZEWODNICZĄCY

CZŁONKOWIE:

gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ, Akademia Sztuki Wojennej, Polska

kmdr dr hab. Jarosław TESKA, Akademia Marynarki Wojennej, Polska

płk dr hab. inż. Tomasz SMAL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Polska

płk rez. dr hab. Adam RADOMYSKI, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Polska

Aleš OLEJNÍČEK, University of Defence, Czech Republic

Colonel (GS) Assoc. Prof. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D., University of Defence, Czech Republic

Assoc. Prof. Eng. Peter SPILÝ, Ph.D., Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, Slovakia

doc. Ing. Mariana KUFFOVÁ, PhD./ Assoc. Prof., Dipl.- Eng., Ph. D., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika/ Armed Forces Academy, Slovakia

General (ret) professor dr. Teodor FRUNZETI, Titu Maiorescu University, Academy of Romanian Scientists, Romania

Col. (ret.) dr. hab. Zdzisław ŚLIWA, Baltic Defense College, Estonia

Dr Viljar VEEBEL, University of Tartu and Baltic Defence College, Estonia

Colonel associated profesor, Miroslav Stefanov DIMITROV, G.S.Rakovski National Defense College, Bulgaria

REDAKCJA ZESZYTÓW NAUKOWYCH ASzWoj

Redaktor naczelny
dr Sylwester Szulc

Redaktor techniczny
Małgorzata Gawłowska

Redaktor serwisu internetowego
mgr Kaja Kitlińska

Korekta stylistyczna w języku angielskim
Terry Andrew Deal

Projekt okładki
Dariusz Łysio