MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Rada naukowa i zespół redakcyjny

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Stanisław SIRKO – przewodniczący (Akademia Sztuki Wojennej),
col. prof. Vasile CARUTASU (Land Forces Academy, Sibiu, Rumunia),
płk dr hab. Leszek ELAK (Akademia Sztuki Wojennej),
col. PhD Harald GELL (Theresan Military Academy, Wienner Neustadt, Austria),
col. PhD Laszlo KOVACS (National University of Public Service, Budapeszt, Węgry),
płk dr hab. Sylwester KUREK (Akademia Sztuki Wojennej),
kmdr dr hab. Krzysztof LIGĘZA (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni),
dr hab. Jacek NOWAK (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie),
dr hab. Wojciech NYSZK (Akademia Sztuki Wojennej)
dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL (Akademia Sztuki Wojennej),
prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie).

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

dr hab. Ryszard CHROBAK – redaktor naczelny
mgr Olga POWAŁKO – zastępca redaktora naczelnego
płk dr Mariusz FORNAL – redaktor tematyczny
dr Jan KNETKI – redaktor tematyczny
dr hab. Wiesław MARUD – redaktor tematyczny
płk dr hab. Przemysław PAŹDZIOREK – redaktor tematyczny
dr Agnieszka SZCZYGIELSKA – redaktor tematyczny
dr inż. Tomasz J. KAŁDOŃSKI – redaktor statystyczny
mgr Marta PRZEOR – redaktor techniczny
mgr inż. Iwona SZKUDLAREK - redaktor techniczny
mgr Anna JANKOWSKA – korekta językowa
dr Marcin JURKOWICZ – tłumaczenie na język angielski