MENU

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. Polska podpisała umowy międzyrządowe (Memoranda of Understanding) w sprawie III edycji funduszy norweskich i EOG (2014-2021) 20 grudnia 2017 r., otrzymując na ich mocy 809,3 mln EUR (z łącznej puli ponad 2,8 mld EUR), co czyni ją podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem.

Obszary programowe dostępne w III edycji Funduszy norweskich i EOG to:

1.  Rozwój przedsiębiorczości i innowacje,

2.  Rozwój lokalny,

3.  Badania,

4.  Edukacja,

5.  Środowisko, energia i zmiany klimatu,

6.  Kultura,

7.  Zdrowie,

8.  Sprawiedliwość,

9.  Sprawy wewnętrzne,

10. Społeczeństwo obywatelskie,

11. Dialog społeczny – godna praca.