MENU
plakat 1

plakat 2

PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW

Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY (MBA D&S) 

 

Przebieg studiów:

Studia prowadzone są w systemie zjazdowym (piątek–sobota–niedziela - raz w miesiącu) przez cztery semestry:

Liczba przedmiotów: 30.

Wymiar godzinowy: 642 godzin dydaktyczne, w tym podróż studyjna.

 

Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać zakładane efekty (wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne) w układzie modułowym:

Moduł 1: Ogólnobiznesowy (312 godz.)

Moduł 2: Obronność i bezpieczeństwo (140 godz.)

 

Moduły specjalnościowe/ograniczonego wyboru (120 godz.):

Moduł 3 Zarządzanie jakością produkcji

Moduł 3: Zarządzanie innowacyjnymi technologiami obronnymi

Moduł 3: Przywództwo w organizacji militarnej

Moduł 4: Projekt dyplomowy (70 godz.)

 

Wykaz przedmiotów MBA D&S:

 

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN
DYDAKTYCZNYCH
JĘZYK
WYKŁADOWY

SESJA INTEGRACYJNO-INFORMACYJNA

Moduł 1: OGÓLNOBIZNESOWY

EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA

20

ang.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

20

pol.

ZARZĄDZANIE FINANSOWE

20

pol.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

30

pol./ang.

MODELE BIZNESOWE

15

pol.

BADANIA MARKETINGOWE – ANALIZY RYNKU

20

pol./ang.

STRATEGIE MARKETINGOWE

20

pol.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM / PROGRAMEM/ PORTFELEM

40

pol./ang.

STRATEGIE WSPÓŁPRACY

20

pol./ang.

NEGOCJACJE W BIZNESIE A DYPLOMACJA

20

ang.

KONTROLA ZARZĄDCZA

15

ang.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

20

ang.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

22

pol.

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

20

ang.

KOMPETENCJE ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

10

pol.

Moduł 2: OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA  W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM

20

pol./ang.

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

15

pol.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

30

pol.

PROGRAMOWANIE ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH

20

pol.

SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA

20

pol.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

20

ang.

GOSPODARCZE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

15

pol.

Moduł 3/Specjalizacja: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI

NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

20

ang.

ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCJI

20

ang.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

20

pol./ang.

PRZEMYSŁ 4.0

20

pol./ang.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ORGANIZACJI

20

pol.

SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

20

pol./ang.

Moduł 3/Specjalizacja: ZARZĄDZANIE INNOWACYJNYMI TECHNOLOGIAMI OBRONNYMI

ZARZĄDZANIE PRZEŁOMOWYMI TECHNOLOGIAMI/TRANSFER TECHNOLOGII/POLITYKA OFFSETOWA

20

pol.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE I ROZWOJOWE W OBSZARZE OBRONOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

40

pol./ang.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W TECHNICE AGILE

20

pol.

ARCHITEREKTURA PROCESÓW BIZNESOWYCH I BUSINESS INTELLIGENCE

20

ang.

KREATYWNOSĆ I TWÓRCZE MYŚLENIE

20

ang.

Moduł 3/Specjalizacja: PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI MILITARNEJ

DOWODZENIE

20

pol./ang.

PRZYWÓDZTWO

18

pol./ang.

KIEROWANIE ZESPOŁEM

24

pol.

NEUROKOGNITYWISTYKA

18

ang.

PROGRAMY ROZWOJOWE W ASPEKCIE AGILE

20

ang.

PODEJMOWANIE DECYZJI. TEORIA GIER

20

ang.

Moduł 4: PROJEKT DYPLOMOWY

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE. SZTUKA PREZENTACJI

20

pol./ang.

PODRÓŻ STUDYJNA

25

pol./ang.

SEMINARIUM DYPLOMOWE

25

pol./ang.

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się przez 4 semestry dwa razy w miesiącu w:

  • piątki (16.30 – 20.30),
  • soboty (9.00 – 18.00),
  • niedziele (9.00 – 17.00).

W czasie zjazdów zapewnione jest wyżywienie oraz serwis kawowy (wliczone w koszty studiów).

 

Zobacz więcej:

 

fot. Biznes zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com