MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW

Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY (MBA D&S) 

 

Przebieg studiów:

Studia prowadzone są w systemie zjazdowym (piątek–sobota–niedziela) przez cztery semestry:

Wymiar godzinowy: treści programowe obejmują w przedziale 600 do 650 godzin dydaktycznych, w tym podróż studyjna.

 

Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać zakładane efekty kształcenia w układzie modułowym:

Moduł 1: Ogólnobiznesowy (257 godz. – 34 ECTS)

Moduł 2: Bezpieczeństwo narodowe (75 godz. – 12 ECTS)

Moduł ograniczonego wyboru (100 godz. – 15 ECTS):

Moduł 3: Zarzadzanie jakością produkcji

Moduł 3: Zarządzanie innowacyjnymi technologiami

Moduł 3: Budowanie kompetencji przywódczych

Moduł 4: Swobodnego wyboru (ok. 100 godz. – 15 ECTS*)

Moduł 5: Projekt dyplomowy (70 godz. – 13 ECTS)

*Uczestnicy dobierają przedmioty z modułu swobodnego wyboru, tak by uzyskana liczba ECTS nie była niższa niż 15 ECTS. Uczelnia przewiduje możliwość opracowania programu dwóch przedmiotów wynikających z potrzeb branżowych uczestników studiów.

 

Wykaz przedmiotów MBA D&S:

Przedmiot

Liczba godz. dydaktycznych

Język
wykładowy

SEMESTR I LETNI ROKU AK. 2019/2020

SPOTKANIE INTEGRACYJNO-INFORMACYJNE

Moduł 1: OGÓLNOBIZNESOWY

MAKROEKONOMIA

20

Pol./Ang.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

20

Pol.

ZARZĄDZANIE FINANSOWE

20

Pol.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

30

Pol./Ang.

MODELE BIZNESOWE

15

Pol.

BADANIA MARKETINGOWE – ANALIZY RYNKU

20

Ang.

STRATEGIE MARKETINGOWE

20

Pol.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM / PROGRAMEM/ PORTFELEM

40

Pol./Ang.

STRATEGIE WSPÓŁPRACY

20

Pol./Ang.

SEMESTR II ZIMOWY ROKU AK. 2020/2021

NEGOCJACJE W BIZNESIE A DYPLOMACJA

20

Ang.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

22

Pol.

KOMPETENCJE ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

10

Pol.

Moduł 2: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

20

Pol.

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA

20

Pol.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

20

Ang.

GOSPODARCZE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

15

Pol.

SEMESTR III/IV ROKU AK. 2020/2021

Moduł 3/Specjalizacja: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI

NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

20

Ang.

ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCJI

20

Ang.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTW

20

Pol./Ang.

PRZEMYSŁ 4.0

20

Pol./Ang.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ORGANIZACJI

20

Pol.

Moduł 3/Specjalizacja: ZARZĄDZANIE INNOWACYJNYMI TECHNOLOGIAMI

START-UP. ZAGADNENIA PRAWNO-ORGANIZACYJNE

20

Pol./Ang.

ZARZĄDZANIE PRZEŁOMOWYMI TECHNOLOGIAMI

20

Pol.

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA

20

Pol./Ang.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W TECHNICE AGILE

20

Pol.

ARCHITEKTURA PROCESÓW BIZNESOWYCH I BUSINESS INTELLIGENCE

20

Ang.

Moduł 3/Specjalizacja: BUDOWANIE KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH

PRZYWÓDZTWO

18

Ang.

KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE PRZYWÓDCY

20

Ang.

KIEROWANIE ZESPOŁEM

24

Pol.

PSYCHOLOGIA OSIĄGNIĘĆ

20

Pol.

PODEJMOWANIE DECYZJI. TEORIA GIER

20

Ang.

Moduł 4: SWOBODNEGO WYBORU/OGÓLNOBIZNESOWY

ETYKA W BIZNESIE

20

Pol.

SOCJOLOGIA

20

Pol./Ang.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI

20

Pol.

OCENIANIE PRACOWNIKÓW

20

Pol./Ang.

PSYCHOLOGIA STRESU

20

Pol.

MOWA CIAŁA

20

Pol.

EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA

20

Ang.

EKONOMIA MENEDŻERSKA

20

Pol.

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

20

Pol./Ang.

KONSOLIDACJA/FUZJE I PRZEJĘCIA – ASPEKTY PRAWNO-EKONOMICZNE

20

Pol./Ang.

ZARZADZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  

20

Pol.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

20

Pol.

WNISKOWANIE STATYSTYCZNE

20

Pol.

KONTROLA STRTATEGICZNA

12

Pol.

Moduł 4: SWOBODNEGO WYBORU/OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

20

Ang./Pol.

DOWODZENIE

20

Ang.

TECHNIKI POZYSKIWANIA ŚWIADOMOŚCI SYTUACYJNEJ I ZDOLNOŚCI ODDZIAŁYWANIA NA BIEG ZDARZEŃ

20

Pol./Ang.

KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W ORGANIZACJI

20

Pol.

ZARZĄDZANIE DEZINFORMACJĄ

20

Pol./Ang.

KONSOLIDACJA PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO

20

Pol./Ang.

EKONOMIKA OBRONNOŚCI

20

Pol.

SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA

20

Pol.

POTENCJAŁ OBRONNY PAŃSTWA

20

Pol.

PROGNOZOWANIE ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH

20

Pol./Ang.

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA  W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM

20

Pol./Ang.

SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

20

Pol./Ang.

KRAJOWE I MĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE W OBSZARZE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

40

Pol./Ang.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

30

Pol.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

20

Pol./Ang.

PRZEDMIOT NA ZAMÓWIENIE

20

Pol./Ang.

PRZEDMIOT NA ZAMÓWIENIE

20

Pol./Ang.

Moduł 5: PROJEKT DYPLOMOWY

PODRÓŻ STUDYJNA

25

Pol./Ang.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE. SZTUKA PREZENTACJI

20

Pol./Ang.

SEMINARIUM DYPLOMOWE

25

Pol./Ang.

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się przez 4 semestry dwa razy w miesiącu w:

  • piątki (16.30 – 20.30),
  • soboty (9.00 – 18.00),
  • niedziele (9.00 – 17.00).

W czasie zjazdów zapewnione jest wyżywienie oraz serwis kawowy (wliczone w koszty studiów).

 

Terminy zjazdów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

ZAJĘCIA
21-23 lutego 2020 r.
13-15 oraz 27-29 marca 2020 r.
17-19 kwietnia 2020 r.
8-10 oraz 22-24 maja 2020 r.
5-7 oraz 19-21 czerwca 2020 r.

SESJA
3-5 lipca 2020 r.

SESJA POPRAWKOWA
26-27 września 2020 r.

 

Zobacz więcej: