MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW

Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY (MBA D&S) 

 

Przebieg studiów:

Studia prowadzone są w systemie zjazdowym (piątek–sobota–niedziela) przez cztery semestry:

Liczba przedmiotów: 30.

Wymiar godzinowy: 642 godzin dydaktyczne, w tym podróż studyjna.

 

Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać zakładane efekty (wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne) w układzie modułowym:

Moduł 1: Ogólnobiznesowy (312 godz.)

Moduł 2: Obronność i bezpieczeństwo (140 godz.)

Moduły specjalnościowe/ograniczonego wyboru (120 godz.):

Moduł 3 Zarządzanie jakością produkcji
Moduł 3: Zarządzanie innowacyjnymi technologiami obronnymi
Moduł 3: Przywództwo w organizacji militarnej

Moduł 4: Projekt dyplomowy (70 godz.)

 

Wykaz przedmiotów MBA D&S:

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się przez 4 semestry dwa razy w miesiącu w:

  • piątki (16.30 – 20.30),
  • soboty (9.00 – 18.00),
  • niedziele (9.00 – 17.00).

W czasie zjazdów zapewnione jest wyżywienie oraz serwis kawowy (wliczone w koszty studiów).

 

Terminy zjazdów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

ZAJĘCIA
21-23 lutego 2020 r.
13-15 oraz 27-29 marca 2020 r.
17-19 kwietnia 2020 r.
8-10 oraz 22-24 maja 2020 r.
5-7 oraz 19-21 czerwca 2020 r.

SESJA
3-5 lipca 2020 r.

SESJA POPRAWKOWA
26-27 września 2020 r.

 

Zobacz więcej: