MENU

Bezpłatne praktyki studenckie w okresie wakacyjnym

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji Akademii Sztuki Wojennej poszukuje praktykanta/praktykantki.

Zakres praktyk:

  •  Zapoznanie się z działalnością i obowiązkami pracowników administracji państwowej;
  •  Prace administracyjno-biurowe;
  •  Archiwizacja dokumentów.

Więcej informacji:
mgr Olga Szewczyk

WSSDiP, Biuro Karier
tel. 261-813-332
bud. 94, pok. 23
biurokarier@akademia.mil.pl


wróć