MENU

Baza ofert - staże, wolontariatyn, stypendia i konkursy - Mladiinfo Poland

Mladiinfo Poland to platforma peer-to-peer, stworzona przez młodzież oraz pracująca na rzecz młodzieży w Polsce i za granicą. Mladiinfo posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Polsce jako fundacja.

Koncentrują swoje działania wokół edukacji, innowacji, przedsiębiorczości, mobilności i partycypacji młodzieży w życiu społecznym i politycznym.
Organizacja współpracuje z:

  • Środowiskami młodzieżowym
  • Nauką (Akademią, szkołami, organizacjami szkolącymi)
  • Start-upami
  • Biznesem

Wierzą, że młodzi ludzie najlepiej wiedzą, jakie są ich potrzeby, dlatego działalność fundacji opiera się na pomysłach młodzieży. Fundacja jest łącznikiem pomiędzy młodymi ludźmi a biznesem i nauką.

Zapoznaj się z bazą ofert


wróć