MENU

Praktyki w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w okresie wakacyjnym 2019

Zapraszamy studentów do aplikowania na praktyki w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w okresie wakacyjnym 2019!

Jeśli chcesz:
•    Zdobyć doświadczenia w prestiżowej instytucji państwowej;
•    Poznać specyfikę pracy w administracji publicznej;
•    Poszerzyć swoją wiedzę  w różnych dziedzinach  lotnictwa cywilnego takich jak: ochrona praw pasażerów; bezzałogowe statki powietrzne, prawo lotnicze, żegluga powietrzna, personel lotniczy, lotniska, technika lotnicza i inne.

Zgłoś się na praktyki studenckie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami praktyk na 2019 r. (oferty praktyk)

Aby aplikować na praktyki studenckie w Urzędzie należy:

  •    Ukończyć drugi rok studiów I stopnia lub pierwszy rok studiów II stopnia
  • Wypełnić zgłoszenie na praktykę studencką (załącznik) w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego; (w punkcie 2.1 zgłoszenia należy wpisać numer wybranej oferty praktyk) i wysłać je wraz z zaświadczeniem lub skierowaniem z uczelni:

                                         * e-mailem (skany) na adres: – lub
                                         * pocztą na adres (z dopiskiem na kopercie „praktyki studenckie”):


                                           Urząd Lotnictwa Cywilnego
                                           ul. Marcina Flisa 2
                                           02-247 Warszawa

  • Zapoznać się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych osób odbywających praktykę w Urzędzie (załącznik).


Inne informacje o praktykach:

O zakwalifikowaniu się na daną ofertę praktyk decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku akceptacji kandydatury na praktyki zawierane jest porozumienie ze studentem w sprawie organizacji nieodpłatnej praktyki studenckiej - Wzór porozumienia ULC ze studentem (załącznik)

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr: 22 520 74 02 lub e-mail: praktyki@ulc.gov.pl

informacja o praktykach w ULC - BIP


wróć