MENU

II edycja programu stażu zawodowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Staż u Wojewody

II edycja programu stażu zawodowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Staż u Wojewody

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie jako pracodawca, w 2018 roku zorganizował i przeprowadził I edycję programu „Staż u Wojewody”. Celem jego organizacji był rozwój kompetencji społecznych i zdobycie wiedzy
w obszarze administracji publicznej dla osób rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy i nawiązanie pozytywnych relacji z absolwentami. Przy współudziale pracowników urzędu stażyści mogli rozwijać kompetencje społeczne, takie jak: skuteczna komunikacja, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej, obsługa klienta,
czy zastosowanie przepisów prawa w praktyce. Staż płatny odbywał się m.in. w  Biurze Kadr i Obsługi Prawnej, Biurze Rozwoju i Inwestycji, Wydziale Infrastruktury, Wydziale Polityki Społecznej, Wydziale Spraw Cudzoziemców i Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości. W ramach tej edycji staż ukończyły 83 osoby. Od 23 stycznia
2019 r. rusza II edycja, której celem jest pozyskanie „młodych talentów”, które zaczynają swoją aktywność na rynku pracy.

 1. Program skierowany jest do pełnoletnich absolwentów szkół średnich, którzy nie ukończyli 30 lat
  i posiadają polskie obywatelstwo.
 2. O programie:
 • staż odbywa się w następujących komórkach organizacyjnych MUW:

- Wydział Spraw Cudzoziemców

- Wydział Rynku Pracy

 • w miesiącach: możliwość rozpoczęcia od 1 lutego – proces ciągły
 • czas trwania stażu: 150 godzin zegarowych w miesiącu;
 • staż jest płatny: 2250 zł brutto (w ramach umowy zlecenia);
 • o zakwalifikowaniu do programu decyduje prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, spełnianie niezbędnych wymagań oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Staż będzie realizowany w  oparciu o ramowy program stażu. Oferty staży w poszczególnych wydziałach dostępne są na dole artykułu.
 2. Rekrutacja:

Formularz aplikacyjny przyjęcia na staż wraz z Zasadami organizacji stażu zawodowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie dostępne są w Zasadach organizacji stażu zawodowego MUW.

 1. Zaświadczenie:

Po zakończeniu programu stażysta otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu oraz ewentualny list referencyjny.

 1. Kontakt:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem idomanska@mazowieckie.pl
lub telefonicznego pod numerem (22) 695-66-79.

Formularz

Umowa


wróć