MENU

Praktyki w Centrum Wielokulturowym

Misją Centrum Wielokulturowego w Warszawie jest pomoc w zapobieganiu marginalizacji społecznej migrantów, a także przeciwdziałanie istotnym zagrożeniom stojącym przed współczesną metropolią europejską, a wynikającym z niewiedzy i stereotypów większości i mniejszości (nieznajomości kultur, światopoglądów, obyczajów i praw).

Praktyki w Centrum Wielokulturowym mogą odbywać się w dowolnym obszarze, zgodnie z zainteresowaniami i wykształceniem praktykanta.
Oferujemy pracę w międzynarodowym środowisku oraz szansę na zrealizowanie własnego projektu.

Każdy praktykant ma podpisaną umowę, plan praktyk oraz zaświadczenie o zakończeniu praktyki. Oferta nie ma terminu ważności.

Aplikacje należy wysyłać na adres: joanna@cww.waw.pl


wróć