MENU

Płatne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Płatne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym


Do 31 października br. istnieje możliwość składaniaaplikacji na 3-5 miesięczne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.


Wśród wymagań wobec osób aplikujących znajdują się:
•  posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UniiEuropejskiej;
•  posiadanie dyplomu wyższej uczelni lub ukończone conajmniej cztery semestry studiów na
wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału (w tym:
audyt, budżet, rachunkowość, administracja, zasoby ludzkie, tłumaczenia pisemne,
komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo) ;
•  biegła znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znajomość w stopniu
zadowalającym co najmniej jeszcze jednego języka urzędowego UE;
•  brak stażu w innej instytucji lub agencji UE.


Termin nadsyłania aplikacji mija 31 października br.. Więcej informacji o procedurze aplikacji na staż znajduje się na stronie internetowej ETO.


wróć