MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Konferencja naukowo-przemysłowa "Przedsiębiorstwa Przyszłości Polskiego Przemysłu Obronnego" (IV edycja)

Szanowni Państwo,

Akademia Sztuki Wojennej przygotowuje specjalną ofertę studiów, warsztatów, szkoleń oraz konferencji kierowaną do sektora obronnego, w tym przemysłu obronnego. W ramach przygotowywanej oferty, w imieniu Wydziału Zarządzania i Dowodzenia zapraszam na czwartą już konferencję naukowo-przemysłową z cyklu „Przedsiębiorstwa Przyszłości Polskiego Przemysłu Obronnego”, a w niej warsztaty zatytułowane: „Negocjacje w sektorze obronnym”.

Konferencja i warsztaty są skierowane do:

  •  absolwentów kierunku studiów podyplomowych „Zarzadzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej”,
  •  rozpoczynających studia na specjalności: „Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa” oraz „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej”,
  •  zainteresowanych podjęciem studiów MBA D&S,
  •  osób z sektora obronnego zainteresowanych pogłębianiem wiedzy.

 

Wydarzenie to jest spotkaniem naukowym, wymianą doświadczeń managementu, praktyczną analizą ekspercką, którą rozpoczętą dwa lata temu, w zakresie identyfikacji obszarów problemowych i kierunkach rozwoju sektora obronnego.

Konferencja i warsztaty odbędą się 25-26 października br. w Hotelu Złote Brzozy, ul. Żołnierska 101, Warszawa 04-457.

Wyrażam nadzieję, że tematyka i formuła wzbudzi Państwa zainteresowanie oraz chęć uczestnictwa i wzbogacenia własnymi doświadczeniami tego środowiskowego spotkania.

Kontakt do organizatora przedsięwzięcia: dr Joanna Antczak tel.: 606 630 785

Zgłoszenia (kartę uczestnictwa) proszę przesyłać do 19 października na adres: ppppo@akademia.mil.pl


Z poważaniem,

płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec
Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman
Kierownik studiów