MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Kierunki zmian w świetle SPO – 2016.

KONFERENCJA NAUKOWA
połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin
prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego

nt: „POZAMILITARNE PRZYGOTOWANIA OBRONNE PAŃSTWA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP.
KIERUNKI ZMIAN W ŚWIETLE SPO – 2016”

Akademia Sztuki Wojennej
19 maja 2017 r

PATRONAT HONOROWY
Prezes Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wspólnie z Towarzystwem Wiedzy Obronnej organizuje w dniu 19 maja 2017 r. konferencję naukową połączoną z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego. Temat konferencji to „Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Kierunki zmian w świetle SPO – 2016”

Celem konferencji jest wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych kluczowych komponentów systemu bezpieczeństwa narodowego, a także identyfikacja kierunków dalszego doskonalenia tych przygotowań w świetle przeprowadzonego w 2016 roku strategicznego przeglądu obronnego.

Tematyka konferencji będzie obejmować następujące problemy badawcze:
1. Wybrane problemy pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP;
2. Możliwości włączenia przedsięwzięć i procedur właściwych dla systemu zarządzania kryzysowego do procesu przygotowań obronnych realizowanych w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego RP;
3. Kierunki zmian w dotychczasowym systemie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce w świetle rekomendacji SPO-2016.

Ponadto, konferencja ma na celu uhonorowanie działalności dydaktycznej i naukowej prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego z okazji jubileuszu 70-lecia jego urodzin.

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Waldemar Kitler – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek;
prof. dr hab. Witold Lidwa;
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski;
dr hab. Zenon Trejnis
płk dr hab. Tomasz Kośmider
dr hab. inż. Bogdan Michailiuk
dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
płk dr Mieczysław Malec
płk dr Mariusz Wojciszko
dr inż. Krzysztof Gąsiorek
dr inż. Leszek Sawicki
płk dypl (rez) pil. Lesław Dubaj
ppłk dr Andrzej Soboń
dr Robert Dynak

Komitet  organizacyjny:
dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – przewodniczący  
ppłk dr Andrzej Soboń
mgr Zenon Sobejko
mgr Julia Tocicka
mgr Sylwia Demedziuk
mgr Marek Klasa

Przebieg konferencji:
Konferencja realizowana będzie w dwóch częściach: naukowej i jubileuszowej:

GODZINA

PRZEDSIĘWZIĘCIE

09.00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15

CEREMONIA OTWARCIA I WPROWADZENIE DO KONFERENCJI

Dziekan WBN – prof. dr hab. Tomasz Żyro
Dyrektor IBP – płk dr hab. Tomasz Kośmider

10.15 – 12:00

CZĘŚĆ I - NAUKOWA

Moderator panelu - płk dr hab. Tomasz Kośmider

10.15 – 10:40

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy

– dr hab. inż. Marian Kuliczkowski WBN ASzWoj

10.40 – 11:05

System zarządzania kryzysowego a przygotowania obronne w Polsce – integracja przedsięwzięć

–  mgr Mirosław Sobolewski RCB

11.05 – 11:30

Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce – kierunki zmian w świetle rekomendacji SPO-2016

–  płk dr inż. Mieczysław Malec MON

11.30 – 12.00

Dyskusja

12:00 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 – 14:30 

CZĘŚĆ II - JUBILEUSZOWA

Moderator - prof. dr hab. Maciej Marszałek

 

Laudacja

Doktoranci jubilata - wystąpienie

Gratulacje - goście

Jubilat - refleksje

Prezentacja książki jubileuszowej

Dyskusja

14.30

Podsumowanie Konferencji

 

Miejsce konferencji:

Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
Biblioteka Główna ASzWoj – sala 30 (budynek 14)

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
ppłk dr Andrzej Soboń - tel. 261 813 823; e-mail: a.sobon@akademia.mil.pl
mgr Julia Tocicka - e-mail: j.tocicka@akademia.mil.pl
mgr Sylwia Demedziuk - e-mail: s.demedziuk@akademia.mil.pl

Inne ustalenia:
Wstęp na konferencję tylko na podstawie zaproszeń.

 

Pliki do pobrania: