MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Pozamilitarne Przygotowania Obronne Państwa w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP

IV SEMINARIUM NAUKOWE

„POZAMILITARNE PRZYGOTOWANIA OBRONNE PAŃSTWA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP”
nt: „STAN AKTUALNY ORAZ KIERUNKI DOSKONALENIA POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W POLSCE”  

Akademia Sztuki Wojennej
17 października 2019 roku

Katedra Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wspólnie z Towarzystwem Wiedzy Obronnej organizuje 17 października 2019 roku seminarium naukowe na temat: „Stan aktualny oraz kierunki doskonalenia pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce”.

Sygnały dochodzące od praktyków oraz analiza literatury przedmiotu wskazują, że obecny stan prawny i organizacyjny pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce rodzi wiele problemów wykonawczych związanych przede wszystkim z podejmowaniem stosownych działań przez organy administracji publicznej w odniesieniu do podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny. Celem seminarium jest wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce, a także identyfikacja kierunków dalszego doskonalenia tych przygotowań.

Program seminarium obejmować będzie następujące problemy badawcze:

Część I:
1. Stan aktualny oraz kierunki doskonalenia pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP.
2. Miejsce i rola administracji publicznej w procesie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce.
3. Kluczowe dylematy pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce w świetle kontroli NIK.

Część II:
Omówienie współpracy Katedry Przygotowań Obronnych Państwa z administracją publiczną i przedsiębiorstwami w zakresie popularyzowania wiedzy dotyczącej problematyki pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce. Omówienie  udziału ekspertów z administracji publicznej w procesie dydaktycznym realizowanym przez Katedrę Przygotowań Obronnych Państwa oraz podsumowanie działania Katedry w zakresie prowadzenia szkoleń obronnych organizowanych przez administrację publiczną oraz  przedsiębiorców (wykłady na zaproszenie).

Szczegółowy PROGRAM SEMINARIUM znajduje się w dokumentach do pobrania.

Komitet naukowy:
prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler – przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Pawłowski
dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
ppłk dr inż. Andrzej Soboń
dr Grzegorz Lewandowski
dr Mirosław Kamiński
dr Robert Dynak
mgr Lucjan Bełza

Komitet organizacyjny:
dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – przewodniczący
ppłk dr inż. Andrzej Soboń – z-ca przewodniczącego
dr Grzegorz Lewandowski  
płk dypl. rez. mgr Lesław Dubaj

Miejsce seminarium:
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa
Klub ASzWoj – Sala Rycerska (budynek 56)

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
ppłk rez. dr Grzegorz Lewandowski –  g.lewandowski@akademia.mil.pl
płk dypl. rez. mgr Lesław Dubaj – l.dubaj@akademia.mil.pl

Wstęp na seminarium tylko na podstawie zaproszeń.

Dokumenty do pobrania: